Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2019./2020. gada  (oktobris, novembris, decembris, janvāris)

Siltumenerģijas patēriņš Liepājā 2020.gada janvārī
Vidējā ārgaisa temperatūra5  °С
Siltumenerģijas tarifs Liepājā*54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš28695 MWh
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetruVidējais masājums pilsētā0,856 EUR/m2
Vidējais masājums renovētās ēkās0,490 EUR/m2
Vidējais masājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem0,815 EUR/m2
Vidējais masājums nerenovētās ēkās1,049 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2019./2020.gada apkures sezonā (oktobris)

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2019.gada oktobrī
Vidējā ārgaisa temperatūra10,6  °С
Siltumenerģijas tarifs Liepājā*54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš16 041 MWh
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetruVidējais maksājums pilsētā0,415 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās0,190 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem0,366 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās0,504  EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2018./2019. gada apkures sezonā oktobris - aprīlis)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2018./2019.gada apkures sezonā (oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis)

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2019.gada aprīlī
Vidējā ārgaisa temperatūra9,39 °С
Siltumenerģijas tarifs Liepājā*54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš16 564 MWh
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetruVidējais maksājums pilsētā0,421 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās0,199 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem0,368 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās0,516 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2017./2018. gada apkures sezonā (Oktobris - Aprīlis)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2017. gada oktobrī, novembrī, decembrī un 2018. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2018.gada aprīlī
Vidējā ārgaisa temperatūra7,5°C
Siltumenerģijas tarifs Liepājā*54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš16 455 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetruVidējais maksājums pilsētā0,40 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās0,21 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem0,34 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās0,48 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2014./2017.gada apkures sezonā

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI