Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Liepājas enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, 2024. gada 9. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Skatīt: Paziņojums par tarifa projektu

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. oktobri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas biomasas katlumājas nodošanu ekspluatācijā Liepājā, Slimnīcas ielā 2 un kurināmā cenu izmaiņām, kā arī ar izejvielu, materiālu, pakalpojumu un darbaspēka izmaksu pieaugumu.

Tarifu projektā paredzētais tarifa ar neparedzētiem ieņēmumiem un izmaksām piemērošanas ilgums ir 1 gads no tā spēkā stāšanās brīža.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Liepājas enerģija”, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, septiņu (7) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas elektroniskajā vietnē izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, iepriekš sazinoties ar SIA “Liepājas enerģija”, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, rakstiski vai elektroniski, e-pasts [email protected].

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, e-pasts [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, tel. 67 097 200, e-pasts: [email protected] 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

ARHĪVS: SIA “Liepājas enerģija” paziņojums par tarifa projektu

SIA “Liepājas enerģija”, reģ. Nr. 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, Latvija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz  siltumenerģijas apgādes pakalpojumu un siltumenerģijas ražošanas koģenerācijā tarifu projektu.

Siltumenerģijas ražošanas koģenerācijā tarifs

Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,07 EUR/MWh un ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem 0,96 EUR/MWh) stāsies spēkā 2023. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,07 EUR/MWh) stāsies spēkā 2024. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Skatīt:  Iesniegtais tarifu projekts_01.09.2023.

 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,51 EUR/MWh un ar neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem 8,38 EUR/MWh) stāsies spēkā 2023. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,51 EUR/MWh) stāsies spēkā 2024. gada 1. oktobrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Skatīt: Iesniegtais tarifu projekts _01.09.2023.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī  sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu   tarifu lietotājs var SIA “Liepājas enerģija” birojā Ludviķa ielā 15, Liepāja, LV3401, Latvija darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Liepājas enerģija” klientu daļu pa tālr. 63 488 866, vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Liepājas enerģija” birojā Ludviķa ielā 15, Liepāja, LV-3401, Latvija, vai [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: [email protected] septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

_________________________________________________________________________________________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 139

Rīgā 2022. gada 30. augustā (prot. Nr. 35, 6. p.)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 25.februārī saņēma SIA “LIEPĀJAS ENERĢIJA”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, iesniegumu (2022.gada 25.februāris Nr.01-16/1) ar lūgumu izvērtēt un apstiprināt siltumenerģijas gala tarifu projektu, kā arī 2022.gada 8.martā, 2022.gada 19.aprīlī, 2022.gada 21.jūnijā, 2022.gada 13.jūlijā, 2022.gada 29.jūlijā, 2022.gada 3.augustā, 2022.gada 15.augustā, 2022.gada 23.augustā un 2022.gada 25.augustā – papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu (2022.gada 8.marts Nr.01.16/2, 2022.gada 19.aprīlis Nr.01.16/3, 2022.gada 21.jūnijs Nr.01.16/8, 2022.gada 13.jūlijs Nr.01.16/9, 2022.gada 29.jūlijs Nr.01.16/10, 2022.gada 3.augusts Nr.01.16/12, 2022.gada 15.augusta elektronisks sūtījums, 2022.gada 22.augusta elektronisks sūtījums, 2022.gada 25.augusta elektronisks sūtījums) (turpmāk – tarifu projekts).

Par SIA “Liepājas enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Par SIA “Liepājas enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam

Tarifs 2024. gada maijā

Tarifs 2024. gada aprīlī

Tarifs 2024. gada martā

Tarifs 2024. gada februārī

Tarifs 2024. gada janvārī

Tarifs 2023. gada decembrī

Tarifs 2023. gada novembrī

Tarifs 2023. gada oktobrī

Tarifs 2023. gada septembrī

Tarifs 2023. gada augustā

Tarifs 2023. gada jūlijā

Tarifs 2023. gada jūnijā

Tarifs 2023. gada maijā

Tarifs 2023. gada aprīlī

Tarifs 2023. gada martā

Tarifs  2023. gada februārī

Tarifs 2023. gada janvārī

Tarifs 2022.gada decembrī

Tarifs 2022.gada novembrī

Tarifs 2022.gada oktobrī

 

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI