Kāpēc ir jāveic regulāra inženiersistēmu apkope?

Individuālā siltummezgla tehniskā apkope (vismaz reizi gadā) nodrošina drošu un efektīvu siltumenerģijas lietošanu Jūsu ēkā, kā arī ieregulējot vēlamos siltumenerģijas lietošanas parametrus, tiek nodrošināts vēlamais komforta līmenis ēkā. Profesionāla ISM apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību, kā arī būtiski samazina avārijas gadījumus vai nestabilu sistēmas darbību, tādējādi ietaupot līdzekļus uz neplānotiem darbiem.

Siltummezgla apkopē iekļauts:

  • Regulējošās armatūras pārbaude;
  • Cirkulācijas sūkņu darbības pārbaude;
  • Trokšņu vai vibrāciju līmeņu novērtēšana;
  • Siltummezgla automātikas profilakse;
  • Sūkņu rotoru un motorvārstu pārbaude;
  • Siltummaiņa blīvuma pārbaude;
  • Drošības vārstu, automātisko atgaisošanas ventiļu pārbaude;
  • Filtru tīrīšana;
  • Nepieciešamo blīvju nomaiņa.

Kvalitatīva apkures katla apkalpošana ir svarīga, lai iekārta darbotos pēc iespējas efektīvāk, kvalitatīvāk un drošāk. Apkopes laikā iekārta tiek iztīrīta no piedegušiem izdedžiem, uzlabojot siltumatdevi, kā arī tiek nomainītas bojātas detaļas, novēršot avārijas gadījumu. Mājas apkures sistēmas apkopes laikā iespējams novērst nepareizu sistēmas darbību un uzlabot to ar papildu iekārtām, tādā veidā samazinot sūdzības par nevienmērīgu siltumu mājoklī.

 

Regulāra inženiersistēmu apkope un pārbaude nodrošina stabilu un drošu iekārtu darbošanos. Samazina avāriju risku iespējamību un nodrošina stabilu darbību. Laicīgi konstatēta problēma var samazināt remontu darbu izmaksas.

 

Iesniegums par Inženiersistēmu apkalpi

 

Papildu informācija, sazinoties ar uzņēmuma Klientu daļas vadītāju Mārtiņu Herbstu pa tālruni: 28899963, 63425689, e-pasts: [email protected]

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI