Individuālo siltummezglu (ISM) apkalpošanu paredzēts veikt reizi gadā vai pēc nepieciešamības. Regulāra apkope nodrošina drošu un efektīvu siltumenerģijas lietošanu ēkā, kā arī ieregulējot vēlamos siltumenerģijas lietošanas parametrus, tiek nodrošināts vēlamais komforta līmenis. Profesionāla ISM apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību, kā arī būtiski samazina avārijas gadījumus vai nestabilu sistēmas darbību, tādējādi ietaupot līdzekļus uz neplānotiem darbiem. 

Siltummezgla apkopē iekļauts:

  • regulējošās armatūras revīzija un/vai nomaiņa;
  • cirkulācijas sūkņu darbību pārbaude;
  • izplešanās tvertnes pārbaude;
  • blīvju un savienojumu pārbaude;
  • termometru un manometru pārbaude;
  • trokšņu līmeņa vai vibrācijas novērtēšana;
  • ISM automātikas profilakse vai remonts;
  • siltummaiņu blīvuma pārbaude;
  • drošības vārstu, automātisko atgaisošanas ventiļu pārbaude;
  • filtru tīrīšana.

Siltummezgla apkalpošanas laikā santehniķim konstatējot problēmu vai kādas iekārtas bojājumu, kuras remonts vai nomaiņa nav iekļauta apkalpošanas darbu sarakstā, klientam var ieteikt risinājumu to labot vai nomainīt. Par papildu nepieciešamiem darbiem tiek sastādīta atsevišķa darba tāme. Pieejami arī papildu pakalpojumi siltummezglu apkopēm pēc nepieciešamības.

Papildu pakalpojumi pieejami pēc to nepieciešamības, vai pēc santehniķa ieteikuma veikt šos  darbus.

*Termometru un manometru kalibrēšanas un pārbaudes izmaksas atkarīgas no to skaita un tipa.

 

Papildu informācija:

Sandra Ķepale

Klientu projektu vadītāja

Tālr.: +371 634 25689

[email protected]

 

Iesniegums par individuālā siltummezgla apkalpošanu

 

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI