Sertificēti speciālisti reizi gadā apseko un apkalpo individuālo siltummezglu, kā arī  sniedz tehniskā stāvokļa novērtējumu. Nodrošina drošu un efektīvu siltumenerģijas lietošanu Jūsu ēkā, kā arī ieregulējot Jums vēlamos siltumenerģijas lietošanas parametrus, tiek nodrošināts vēlamais komforta līmenis ēkā. Profesionāla ISM apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību, kā arī būtiski samazina avārijas gadījumus vai nestabilu sistēmas darbību, tādējādi ietaupot līdzekļus uz neplānotiem darbiem un ļauj prognozēt iespējamos mezglu bojājumus un to laicīgu nomaiņu vai remontu.

Siltummezgla apkopē iekļauts:

  • Regulējošās armatūras pārbaude;
  • Cirkulācijas sūkņu darbības pārbaude;
  • Trokšņu vai vibrāciju līmeņu novērtēšana;
  • Siltummezgla automātikas profilakse;
  • Sūkņu rotoru un motorvārstu pārbaude;
  • Siltummaiņa blīvuma pārbaude;
  • Drošības vārstu, automātisko atgaisošanas ventiļu pārbaude;
  • Filtru tīrīšana;
  • Nepieciešamo blīvju nomaiņa.

Siltummezgla apkalpošanas laikā speciālistam konstatējot problēmu vai kādas iekārtas bojājumu, kuras remonts vai nomaiņa nav iekļauta apkalpošanas darbu sarakstā, klientam var ieteikt risinājumu to labot vai nomainīt. Par papildu nepieciešamiem darbiem tiek sastādīta atsevišķa darba tāme. Pieejami arī papildu pakalpojumi siltummezglu apkopēm pēc nepieciešamības.

Kvalitatīva apkures katla apkalpošana ir svarīga, lai iekārta darbotos pēc iespējas efektīvāk, kvalitatīvāk un drošāk. Apkopes laikā iekārta tiek iztīrīta no piedegušiem izdedžiem, uzlabojot siltumatdevi, kā arī tiek nomainītas bojātas detaļas, novēršot avārijas gadījumu. Mājas apkures sistēmas apkopes laikā iespējams novērst nepareizu sistēmas darbību un uzlabot to ar papildu iekārtām, tādā veidā samazinot sūdzības par nevienmērīgu siltumu mājoklī.

Regulāra inženiersistēmu apkope un pārbaude nodrošina stabilu un drošu iekārtu darbošanos. Samazina avāriju risku iespējamību un nodrošina stabilu darbību. Laicīgi konstatēta problēma var samazināt remontu darbu izmaksas.

 

Papildu informācija, sazinoties ar uzņēmuma Klientu daļu pa tālruni: 63425689, e-pasts: [email protected]

 

Iesniegums par Inženiersistēmu apkalpi

 

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI