SIA “Liepājas enerģija” ir mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gada 6. jūlijā. 

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt siltumu un komfortu katrā objektā, kur izvēlēts centralizētās siltumapgādes pieslēgums. Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionāla komanda un veiksmīgi īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošu, stabilu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu.

Uzņēmuma īpašnieki ir A/S “Latvenergo” – 51%, Liepājas valstspilsētas pašvaldība – 39%, SIA “Enerģijas risinājumi” – 10%.

Stratēģiskie mērķi:

  • Saglabāt vienotu centralizētas siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu;
  • Panākt siltumenerģijas izmaksu samazinājumu;
  • Maksimāli samazināt siltuma zudumus;
  • Pilnveidot ražošanu un pārvades infrastruktūru, izmantojot modernākās tehnoloģijas;
  • Atjaunot siltumtīklus un izmantot koģenerācijas staciju, lai nodrošinātu zemākas pārvades un ražošanas izmaksas;
  • Palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, lai nodrošinātu uzņēmuma siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību.

Misija

Droša un nepārtraukta energoapgāde, izmantojot modernas un efektīvas
tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Vīzija

Klientu izvēlēts inovatīvs un stabils energoapgādes uzņēmums.

Vērtības

PROFESIONALITĀTE. Pilnveidojamies un veidojam ilgtermiņa attiecības.

KVALITĀTE. Rūpējamies par drošu un nepārtrauktu pakalpojumu.

ATBILDĪBA. Pret klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un apkārtējo vidi.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI