SIA “Liepājas enerģija” ir mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gada 6. jūlijā. 

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt siltumu un komfortu katra liepājnieka mājoklī, kurš izvēlējies centralizētās siltumapgādes pieslēgumu. Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionāla komanda un veiksmīgi īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošu, stabilu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu katram pilsētas iedzīvotājam un Liepājai kopā.

Uzņēmuma īpašnieki ir A/S “Latvenergo” – 51%, Liepājas dome – 39%, SIA “Enerģijas risinājumi” – 10%.

Stratēģiskie mērķi:

  • Saglabāt vienotu centralizētas siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu;
  • Panākt siltumenerģijas izmaksu samazinājumu;
  • Maksimāli samazināt siltuma zudumus;
  • Pilnveidot ražošanu un pārvades infrastruktūru, izmantojot modernākās tehnoloģijas;
  • Atjaunot siltumtīklus un izmantot koģenerācijas staciju, lai nodrošinātu zemākas pārvades un ražošanas izmaksas;
  • Palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, lai nodrošinātu uzņēmuma un Liepājas siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību.

Misija

Nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Vīzija

Klientu izvēlēts inovatīvs un stabils siltumapgādes uzņēmums.

Vērtības

Profesionalitāte. Mēs tiecamies pilnveidoties un veidojam ilgtermiņa attiecības.

Kvalitāte. Mēs rūpējamies par drošu pakalpojumu visa tā darbības laikā.

Atbildība. Mēs rīkojamies atbildīgi pret darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un apkārtējo vidi.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI