Atbilstoši uzņēmuma misijai un vīzijai, ir noteikti galvenie attīstības un darbības mērķi 2020. – 2030. gadam:

  • saglabāt un attīstīt vienotu centralizētās siltumapgādes sistēmu Liepājā kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu;
  • nodrošināt Liepājas siltumenerģijas tarifa konkurētspēju ar lokālo apkuri arī pēc elektroenerģijas iepirkuma atbalsta beigām;
  • samazināt siltuma zudumus siltumtrasēs līdz minimālajam tehniski iespējamam līmenim 13% pie 205 GWh siltumenerģijas realizācijas;
  • nodrošināt nepieciešamās jaudas gan atjaunojamam vietējam energoresursam, gan dabasgāzei;
  • piesaistīt jaunus klientus, piedāvājot izdevīgus siltumapgādes pieslēgšanas risinājumus un kļūstot par stabilu ilgtermiņa sadarbības partneri;
  • palielināt komercdarbības efektivitāti un rentabilitāti, nodrošinot līdzsvarotu siltumapgādes infrastruktūras ilgtermiņa attīstību bez dalībnieku papildu finansējuma. Atbilstoši noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, katru gadu detalizētāk tiek noteikti mērķi klientu apkalpošanas, finanšu, ražošanas un organizācijas jomās.

Atbilstoši noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, katru gadu detalizētāk tiek noteikti mērķi klientu apkalpošanas, finanšu, ražošanas un organizācijas jomās.

Misija

Nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Vīzija

Klientu izvēlēts inovatīvs un stabils siltumapgādes uzņēmums.

Vērtības

Profesionalitāte. Mēs tiecamies pilnveidoties un veidojam ilgtermiņa attiecības.

Kvalitāte. Mēs rūpējamies par drošu pakalpojumu visa tā darbības laikā.

Atbildība. Mēs rīkojamies atbildīgi pret darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un apkārtējo vidi.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI