Katras ēkas maksu par apkuri un karsto ūdeni veido siltumenerģijas tarifs, kas visiem liepājniekiem ir vienāds, un kopējais siltumenerģijas patēriņš ēkā, kas savukārt var būt ļoti atšķirīgs.

Liepājā ikmēneša siltumenerģijas patēriņš, atbilstoši katrā ēkā uzstādītajam siltuma skaitītājam, tiek aprēķināts visai ēkai kopā – siltumapgādes uzņēmums no ēkā uzstādīta skaitītāja automātiski nolasa rādītājus par patērēto siltumenerģijas daudzumu, sareizina šo lielumu ar siltumenerģijas tarifu un nosūta ikmēneša rēķinu namu apsaimniekotājam vai ēkas pārvaldniekam. Atbilstoši katras konkrētās ēkas pieņemtajai aprēķina metodikai, apsaimniekotāja pārziņā ir tālākais izmaksu sadalījums starp mājas dzīvokļiem – visu dzīvokļu kopējā rēķinu summa veido to pašu kopsummu, ko siltumapgādes uzņēmums aprēķinājis, reizinot ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu un spēkā esošo tarifu.

Patērētās siltumenerģijas apjomu ietekmē vairāki apstākļi:

  • ārgaisa temperatūra;
  • ēkas tehniskais stāvoklis (koka, mūra māja, veca, jauna māja, jumta, sienu, pagraba, logu un durvju materiāls un stāvoklis, veiktie ēkas siltināšanas vai citi energoefektivitātes pasākumi);
  • ēkas apkures sistēmas stāvoklis (nolietota vai jauna apkures sistēma, vertikālā vai horizontālā apkures sistēma, individuālie temperatūras regulatori u.c.);
  • ēkas individuālais siltummezgls (atkarīgais vai neatkarīgais siltummezgls, regulāra un profesionāla apkope, pareiza ieregulēšana);
  • iedzīvotāju individuālie paradumi (izvēlētā gaisa temperatūra dzīvoklī un koplietošanas telpās, izvēlētā karstā ūdens temperatūra un patēriņš, telpu vēdināšanas paradumi u.c.).

Noskaties video par to, kas ir siltumenerģijas tarifs un kā veidojas maksa par apkuri

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI