Par patērēto siltumenerģiju ēkā Liepājas enerģija sagatavo vienu kopīgu rēķinu visai mājai kopā, nosūtot to elektroniski vai pa pastu ēkas apsaimniekotājam vai pārvaldniekam, ar ko ir noslēgts līgums par siltumapgādes pakalpojuma lietošanu. Tālākos aprēķinus, cik iedzīvotājiem jāmaksā par apkuri un karsto ūdeni, kā arī rēķina piestādīšanu un tā apmaksas kontroli veic ēkas apsaimniekotājs vai pārvaldnieks.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI