Izvēlies centralizēto siltumapgādi un mēs parūpēsimies par siltumu un komfortu Tavā mājoklī!

Ja vēlaties savu mājokli, biroja vai ražošanas telpas pievienot SIA “Liepājas enerģija” centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs izskatīsim siltumapgādes piegādes iespējas.

Iespēja pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma. Lai izvērtētu ēkas pieslēgšanu centralizētās siltumapgādes sistēmai, jāveic šādas darbības:

  • Jāpieprasa Tehniskie noteikumi, ko var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot SIA “Liepājas enerģija” Klientu apkalpošanas daļā iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai. Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected], vai piesakoties aizpildot zemāk pieejamo anketu: “IESNIEGUMS PAR ĒKAS PIESLĒGŠANU/ REKONSTRUKCIJU”.
  • Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo SIA “Liepājas enerģija” Tehniskās daļas speciālisti. Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu ēkas siltumapgādi.
  • Saņemot SIA “Liepājas enerģija” izstrādātos Tehniskos noteikumus, jāvēršas pie licencēta projektētāja, vienojoties par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi.
  • Projekts jāsaskaņo ar SIA “Liepājas enerģija” Tehnisko daļu, attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem.
  • Sertificēts uzņēmums veic siltumtīklu izbūvi un ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi.
  • Izbūves darbiem noslēdzoties, SIA “Liepājas enerģija” Tehniskās daļas speciālisti pieņem ekspluatācijā ēkas individuālo siltummezglu, uzstāda siltuma skaitītājus. Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona Klientu apkalpošanas daļā noslēdz pakalpojuma lietošanas līgumu, un atbilstoši tam uzsāk pakalpojuma izmantošanu.

 

SIA “Liepājas enerģija” piedāvā izstrādāt siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projektu, saskaņot to ar attiecīgajām institūcijām un veikt siltumtīklu un ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi.

Lai to veiktu nepieciešams:

  • Noslēgt līgumu par projekta izstrādi;
  • Pēc projekta izstrādes saskaņot siltumtīklu un siltummezgla izbūves izmaksas;
  • Noslēgt līgumu par siltumtīklu izbūvi, par siltummezgla piegādi un uzstādīšanu un par iekšējās apkures sistēmas izbūvi.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Tehnisko daļu pa tālruni 63480955 vai sūtot e-pastu uz [email protected]

Iesniegums par ēkas pieslēgšanu

Iesniegums par rekonstrukciju

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI