Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2018./2019.gada apkures sezonā (oktobris, novembris, decembris)

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2018.gada decembrī
Vidējā ārgaisa temperatūra 1,3°С
Siltumenerģijas tarifs Liepājā* 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš 34 994 MWh
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru Vidējais maksājums pilsētā 1,08 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,64 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 1,00 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 1,25 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2017./2018. gada apkures sezonā oktobris - aprīlis)

Siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 2017. gada oktobrī, novembrī, decembrī un 2018. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī

Informācija par siltumenerģijas patēriņu Liepājā 2018.gada aprīlī
Vidējā ārgaisa temperatūra 7,5°C
Siltumenerģijas tarifs Liepājā* 54,95 EUR/MWh
Kopējais siltumenerģijas patēriņš 16 455 MW
Vidējā maksa par vienu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apsildāmās telpas kvadrātmetru Vidējais maksājums pilsētā 0,40 EUR/m2
Vidējais maksājums renovētās ēkās 0,21 EUR/m2
Vidējais maksājums ēkās ar daļējiem energoefektivitātes uzlabojumiem 0,34 EUR/m2
Vidējais maksājums nerenovētās ēkās 0,48 EUR/m2
* Siltumenerģijas tarifs norādīts bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums Liepājā 2014./2017.gada apkures sezonā

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI