Uzņēmuma integrētās vadības sistēmas politika kvalitātes un energopārvaldības jomā ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību un atbilst starptautisko standartu prasībām.

Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 9001: 2015 (no 2016. gada)

Atbilstoši standarta kvalitātes pārvaldībai uzņēmums apņemas nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, atbilstoši saistošiem normatīviem aktiem un klientu individuālām vajadzībām. Darbības nodrošināšanai uzņēmums izmanto modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, kā arī nepārtraukti uzlabo uzņēmuma vadības sistēmu un pilnveido esošo pakalpojumu atbilstoši tirgus pieprasījumam. Liepājas enerģija rūpējas par savu darbinieku kompetenci, profesionalitāti un darba vidi, tādējādi veicinot darbu izpildi augstā kvalitātē. Uzņēmuma vadība un darbinieki apzinās klientu apmierinātības nozīmi.

 

Energopārvaldības sertifikāts ISO 50001: 2018 (no 2017. gada)

Energopārvaldības politika atbilstoši standartam paredz uzlabot uzņēmuma iekārtu energoefektivitāti, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un realizēt ražošanas iekārtu un objektu modernizāciju. Politikas pamatprincipi nosaka veikt nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanu, kontrolēti un efektīvi izmantot enerģijas resursus, lai samazinātu gan ietekmi uz vidi, gan arī uzņēmuma enerģijas izmaksas. Uzņēmums rūpējas par atbildīgo darbinieku kompetenci un nodrošina nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, tādējādi veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes rīcībām (pilnveides iespējām).

 

 

Zelta novērtējums Latvijas Ilgtspējas indeksā 

2023. gadā uzņēmums saņēma Latvijas Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijas apbalvojumu – uzņēmuma ilgtspējas novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos. Ilgtspējas indeksā “Liepājas enerģija” piedalās kopš 2016. gada, apliecinot uzņēmuma darbības atklātību, caurskatāmību un atbildīgu rīcību attiecībās ar klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību, kā arī attieksmē pret apkārtējo vidi.

 

 

Statuss “Ģimenei draudzīga darba vieta”

Uzņēmums ir ieguvis statusu “Ģimenei draudzīga darba vieta”, kas apliecina rūpes un augstu atbildību par darbinieku ģimenēm. Ģimenei draudzīgas darba vietas statusu uzņēmums saņēmis arī 2020. un 2017. gadā.

 

Zaļās izcilības balva

2017. gadā uzņēmums saņēma Valsts vides dienesta iedibināto Zaļās izcilības balvu kā atzinību par īstenotajām aktivitātēm vides ilgtspējā un ražošanas darbības radītās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu. Zaļās izcilības apliecinājums tiek piešķirts uz trīs gadiem, iekļaujot visus nominantus Zaļajā sarakstā, kas pieejams Valsts vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv/.

 

 

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI