• Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 50001 :2018

SIA “Liepājas enerģija” kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskam standartam ISO 50001 :2018. Šis sasniegums ir SIA “Liepājas enerģija” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu vadības sistēmu. Pārsertificēšana (21.07.2021): Sertifikats_ISO_50001_2018

 

Zelta novērtējums Latvijas Ilgtspējas indeksā 

SIA “Liepājas enerģija” 2020. gadā saņēmusi Latvijas Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijas apbalvojumu – uzņēmuma ilgtspējas novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos. Ilgtspējas indeksā “Liepājas enerģija” piedalās kopš 2016. gada, apliecinot uzņēmuma darbības atklātību, caurskatāmību un atbildīgu rīcību attiecībās ar klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību, kā arī attieksmē pret apkārtējo vidi.

 

  • Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 9001:2015

SIA “Liepājas enerģija” kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015. Šis sasniegums ir  SIA “Liepājas enerģija” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu vadības sistēmu.
Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. SIA “Liepājas enerģija” ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.
Bureau Veritas tika izvēlēts par  SIA “Liepājas enerģija” partneri sertifikācijas procesā.
Bureau Veritas strādā 140 pasaules valstīsun grupas uzņēmumu tīkls ietver vairāk kā 1400 birojus ar vairāk kā 66 500 darbinieku. Latvijā Bureau Veritasizsniedza pirmo ISO 9001 sertifikātu 1998.gadā. Kopš tā laika Vadības sistēmu sertifikācijas jomā turpina palielināties klientu skaits un šobrīd ir sertificētas vairāk kā  1000 organizācijas,liekot uzsvaru uz nepieciešamību nepārtraukti pilnveidoties un sniedzot pievienoto vērtību saviem sadarbības partneriem un klientiem. Pārsertificēšana (21.07.2021): Sertifikats_ISO_9001_2015

 

  • Zelta novērtējums Latvijas Ilgtspējas indeksā 

SIA “Liepājas enerģija” 2018. gadā saņēmusi Latvijas Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijas apbalvojumu – uzņēmuma ilgtspējas novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos. Ilgtspējas indeksā “Liepājas enerģija” piedalās kopš 2016. gada, apliecinot uzņēmuma darbības atklātību, caurskatāmību un atbildīgu rīcību attiecībās ar klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību, kā arī attieksmē pret apkārtējo vidi. 2017. gadā saņemts Zelta kategorijas apbalvojums, 2016. gadā – Sudraba kategorijas apbalvojums.

 

 

  • Liepājas enerģija – ģimenei draudzīgs komersants

2018. gadā SIA “Liepājas enerģija” ieguvusi Latvijas Republikas Labklājības ministrijas atzinību par ģimenei draudzīga komersanta statusu, kas apliecina rūpes un augstu atbildību par darbinieku un klientu ģimenēm. Ģimenei draudzīga komersanta statusu uzņēmums saņēmis arī 2017. gadā.

 

 

  • Zaļās izcilības balva

2017. gadā SIA “Liepājas enerģija” saņēma Valsts vides dienesta iedibināto Zaļās izcilības balvu kā atzinību par īstenotajām aktivitātēm vides ilgtspējā un ražošanas darbības radītās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu. Zaļās izcilības apliecinājums tiek piešķirts uz trīs gadiem, iekļaujot visus nominantus Zaļajā sarakstā, kas pieejams Valsts vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv/.

 

 

  • Kvalitātes pārvadības sistēmas sertifikāts ISO 9001

SIA “Liepājas enerģija” saņēmusi kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikātu, kas atbilst ISO 9001:2015 standartam. Atbilstoši standarta kvalitātes pārvaldībai uzņēmums apņemas nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, atbilstoši saistošiem normatīviem aktiem un klientu individuālām vajadzībām. Darbības nodrošināšanai uzņēmums izmanto modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, kā arī nepārtraukti uzlabo uzņēmuma vadības sistēmu un pilnveido esošo pakalpojumu atbilstoši tirgus pieprasījumam. Liepājas enerģija rūpējas par savu darbinieku kompetenci, profesionalitāti un darba vidi, tādējādi veicinot darbu izpildi augstā kvalitātē. Uzņēmuma vadība un darbinieki apzinās klientu apmierinātības nozīmi.

 

  • Energopārvaldības sertifikāts ISO 50001

SIA “Liepājas enerģija” saņēmusi energopārvaldības sertifikātu, kas atbilst ISO 50001:2012 standartam. Energopārvaldības politika atbilstoši standartam paredz uzlabot uzņēmuma iekārtu energoefektivitāti, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un realizēt ražošanas iekārtu un objektu modernizāciju. Politikas pamatprincipi nosaka veikt nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanu, kontrolēti un efektīvi izmantot enerģijas resursus, lai samazinātu gan ietekmi uz vidi, gan arī uzņēmuma enerģijas izmaksas. Uzņēmums rūpējas par atbildīgo darbinieku kompetenci un nodrošina nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, tādējādi veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes rīcībām (pilnveides iespējām).

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI