Izvēlies centralizēto siltumapgādi un mēs parūpēsimies par siltumu un komfortu Tavā mājoklī!

Ja vēlaties savu mājokli, biroja vai ražošanas telpas pievienot SIA “Liepājas enerģija” centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs izskatīsim siltumapgādes piegādes iespējas jebkuram objektam Liepājas pilsētā.

Iespēja pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma. Lai izvērtētu ēkas pieslēgšanu centralizētās siltumapgādes sistēmai, jāveic šādas darbības:

  • Jāpieprasa Tehniskie noteikumi, ko var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot SIA “Liepājas enerģija” Klientu apkalpošanas daļā iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai. Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected].
  • Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo SIA “Liepājas enerģija” Tehniskās daļas speciālisti. Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu ēkas siltumapgādi.
  • Saņemot SIA “Liepājas enerģija” izstrādātos Tehniskos noteikumus, jāvēršas pie licencēta projektētāja, vienojoties par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi.
  • Projekts jāsaskaņo ar SIA “Liepājas enerģija” Tehnisko daļu, attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem un Liepājas pilsētas Būvvaldi.
  • Noslēdzot vienošanos ar SIA “Liepājas enerģija” par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves darbiem, noteiktajā termiņā SIA “Liepājas enerģija” veic siltumtīklu izbūvi līdz ēkas ievadam un klients nodrošina ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi.
  • Izbūves darbiem noslēdzoties, SIA “Liepājas enerģija” Tehniskās daļas speciālisti pieņem ekspluatācijā ēkas individuālo siltummezglu, uzstāda siltuma skaitītājus. Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona Klientu apkalpošanas daļā noslēdz pakalpojuma lietošanas līgumu, un atbilstoši tam uzsāk pakalpojuma izmantošanu.

Iesniegums par ēkas pieslēgšanu

Iesniegums par rekonstrukciju

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI