Centralizētā siltumapgāde ir galvenais siltumapgādes veids Liepājas pilsētā, nodrošinot siltumu un komfortu 1158 ēkās: 633 daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, 245 privātmājās, 173 komercobjektos un 107 Valsts un pašvaldības objektos (objektu skaits  precizēts 01.12.2022.).

Liepājā darbojas divas koģenerācijas stacijas, biomasas katlu māja un 12 autonomās katlu mājas. Lielākajā Liepājas enerģijas siltumavotā kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda, ar zaļo siltumenerģiju nodrošinot lielāko pilsētas daļu. Kopā ar otru lielāko siltumavotu, kurā kā energoresurss tiek izmantota dabas gāze, siltumavoti aptver pilsētas teritoriju no Karostas kanāla līdz Dienvidrietumu rajonam. Savukārt attālāko pilsētas mikrorajonu iedzīvotāji saņem siltumenerģiju, kas saražota autonomajās katlu mājās.

Liepājā siltumenerģija galvenokārt tiek ražota no atjaunojama un videi draudzīga energoresursa – šķeldas, tādējādi atstājot iespējami mazāku ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinot darba apjomu vietējiem mežizstrādes uzņēmumiem.

Noskaties īsfilmu par zaļās enerģijas attīstību Liepājā.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI