Individuālais siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Tā kvalitatīva uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša, mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla temperatūra, un tajā pašā laikā siltumenerģijas patēriņš būtu gudrs un ekonomisks.

Individuālā siltummezgla darbība

Mūsdienīgs individuālais siltummezgls, izmantojot Liepājas enerģijas piegādāto siltumenerģiju, nodrošina ēkas telpu apsildīšanu, kā arī nodrošina karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju. Patērēto siltumenerģiju uzskaita verificēts skaitītājs.

Siltummezgls darbojas automātiski, nodrošinot mājokļos siltumenerģiju atbilstoši ārgaisa temperatūrai un iedzīvotāju izvēlētajai iekštelpu komforta temperatūrai.

Pareiza siltummezgla regulācija nodrošina ekonomisku siltumenerģijas patēriņu. Ja ārgaisa temperatūra pazeminās, siltumenerģijas patēriņš pieaug; savukārt, ja temperatūra paaugstinās, siltumenerģijas patēriņš samazinās vai siltumenerģija netiek patērēta nemaz. Ārgaisa temperatūrai mainoties par vienu grādu, siltumenerģijas patēriņš attiecīgi var samazināties vai palielināties par 5 – 6%.

Kāpēc jāveic individuālā siltummezgla modernizācija?

Izšķir divu veidu siltummezglus – vieni darbojas pēc atkarīgās shēmas, otri pēc neatkarīgās. Atkarīgā siltummezgla gadījumā karstais ūdens no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas nokļūst ēkas apkures sistēmā, veic ēkas apsildīšanu un atgriežas pilsētas siltumttīklos; savukārt, neatkarīgais siltummezgls ir aprīkots ar siltummaini, un tādā gadījumā ēkas apkures sistēma tikai vienu reizi tiek uzpildīta ar siltumnesēju no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas, un siltumnesējs (karsts ūdens) visu laiku cirkulē tikai un vienīgi konkrētās ēkas apkures sistēmā, nodrošinot telpu apsildīšanu.

Atkarīgajiem siltummezgliem ir minimālas regulēšanas iespējas, tās rada lielākus siltuma zudumus siltumtīklos un ierobežo hidraulisko režīmu regulēšanu. Tāpat avārijas gadījumos noplūdes var radīt lielus zaudējumus, kā arī nepieciešama lielāka siltumnesēja spiediena starpība ēkas ievadā. Novecojošajiem siltummezgliem ir salīdzinoši lieli ekspluatācijas izdevumi un nevienmērīga siltumenerģijas sadale. Šo iemeslu dēļ siltumapgādes nozares eksperti iesaka veikt siltummezglu modernizāciju, pārejot uz pilnībā automatizētiem siltummezgliem.

Liepājā šobrīd vairāk nekā 85% daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aprīkotas ar moderniem un pilnībā automatizētiem siltummezgliem, tāpat arī vairāk nekā 70% pašvaldības, juridiskā un privātā sektora īpašumu ir moderni siltummezgli. Neatkarīgie siltummezgli tiek izbūvēti arī visos Liepājas enerģijas jauno klientu objektos.

Modernizēts un pilnībā automatizēts siltummezgls nodrošina šādas iespējas un priekšrocības:

  • apkures sistēmas regulēšanu, siltuma lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās visu gadu neatkarīgi no gadalaika;
  • zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmās un augstāku drošību ekspluatācijā;
  • samazina siltumnesēja noplūdi avārijas situācijā, jo siltummainis nodala ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos siltumtīklos cirkulējošo ūdeni;
  • atvieglotu ēkas apkures sistēmas atgaisošanu, apkures sezonai sākoties;
  • nodrošina minimālus uzturēšanas izdevumus.

Ja vēlaties modernizēt ēkas individuālo siltummezglu, sazinies ar Liepājas enerģijas Klientu daļu, zvanot pa tālruni: 63488866.

Individuālā siltummezgla tehniskā apkope

Regulāra – vismaz reizi gadā – individuālā siltummezgla tehniskā apkope ļauj precīzi uzstādīt parametrus, lai patērētās siltumenerģijas būtu tikai tik liels, cik tas ir nepieciešams katram konkrētam mājoklim, iestādei vai uzņēmumam. Profesionāla siltummezgla apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību.

Liepājas enerģija kā siltumenerģijas piegādātājs nepārvalda klientu ēku siltummezgla darbību, to regulāciju un tehnisko apkopi; to veic ēkas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai izvēlēts attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājs.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI