Akcijas „Zemes stunda” ietvaros, „Liepājas enerģija” aicina iedzīvotājus domāt arī par siltumenerģijas ekonomiju

Rīt, 28.martā, visā pasaulē jau devīto reizi tiks atzīmēta „Zemes stunda”, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs, uzņēmums un pašvaldība ir aicināti izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, tādējādi parādot savu apņemšanos rīkoties videi draudzīgi ikdienā un pievērst uzmanību vides problēmām, kā arī to risināšanas iespējām. Arī SIA „Liepājas enerģija” piedalīsies akcijā, simboliski izslēdzot fasādes apgaismojumu savos objektos, un, popularizējot videi draudzīgu darbību, aicina iedzīvotājus ikdienā īstenot arī dažādus siltumenerģijas taupīšanas un efektīvas izmantošanas pasākumus.

„Zemes stundas” laikā, 28.martā no plkst. 20.30 līdz 21.30, „Liepājas enerģija” simboliski izslēgs ēku fasādes apgaismojumu divos objektos – biokoģenerācijas stacijā Kaiju ielā 33 un gāzes koģenerācijas stacijā Tukuma ielā 2A, Liepājā.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs norāda: „”Liepājas enerģija” apzinās savu ietekmi gan uz apkārtējo vidi, gan sabiedrību, tāpēc pēdējos gadus esam mērķtiecīgi strādājuši, lai siltumenerģijas ražošana kļūtu efektīvāka un videi draudzīgāka, kā arī lai mūsu klients – ikviens liepājnieks un pilsētas viesis – ar saņemto pakalpojumu būtu apmierināts. Pie sasniegtā neapstāsimies un turpināsim pilnveidot savu darbību, bet „Zemes stundas” laikā simboliski izslēgsim savu objektu ēku fasāžu apgaismojumu, pievēršot apkārtējo uzmanību vides ilgtspējas nozīmīgumam.”

Tāpat uzņēmums aicina iedzīvotājus ne vien piedalīties „Zemes stundas” akcijā, bet arī ikdienā izmantot energoresursus atbildīgi, tādējādi ne vien īstenojot videi draudzīgu rīcību, bet arī taupot personiskos finanšu līdzekļus, kas izlietoti elektrības, gāzes, apkures un citu pakalpojumu apmaksai.

Tuvojoties kārtējās apkures sezonas noslēgumam, ir vērtīgi padomāt par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, kas jaunajā apkures sezonā sniegtu būtiskus uzlabojumus, lai samazinātu ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu. Ēkas siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no vairākiem apstākļiem, piemēram, ēkas tehniskā stāvokļa un iekšējā siltumtīkla īpatnībām, kā arī iedzīvotāju ieradumiem, patērējot siltumenerģiju. Tomēr pat daļēju uzlabojumu veikšana – bēniņu, pagraba vai ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija vai ēkas individuālo siltummezgla efektīva regulēšana – samazinās gan mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu, gan katra iedzīvotāja izmaksas par apkuri. Ja vidējā maksa par dzīvojamās telpas kvadrātmetru Liepājā ir viens eiro, tad renovēto māju iedzīvotāji maksā pat par 46% mazāk, bet mājās, kurās veikti daļēji uzlabojumi, aptuveni par 20% mazāk. Savukārt apkures parametru ieregulēšana individuālajos siltummezglos, ļauj ietaupīt ap 5% no apkures izmaksām.

Arī paši iedzīvotāji ikdienā var īstenot dažādus pasākumus, lai novērstu siltuma zudumus ēkā – piemēram, atbrīvot radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai citiem priekšmetiem, kas traucē optimālai siltumatdevi, novietot aiz radiatoriem siltumu atstarojošu materiālu, īstenot efektīvu telpu vēdināšanu – telpas vēdināt īsu brīdi un intensīvi nevis ilgstoši atstāt logus vēdināšanas režīmā. Arī kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās nevajadzētu bez vajadzības turēt atvērtus logus un durvis. Ūdensmaisītājus vienmēr atstāt aukstā ūdens pozīcijā, bet, lietojot karsto ūdeni, ūdensmaisītājus neatvērt maksimālajā pozīcijā – mazāks karstā ūdens patēriņš nozīmē arī mazāku siltumenerģijas patēriņu. Pievēršot uzmanību šiem ieteikumiem un mainot paradumus, samazināt siltumenerģijas patēriņu ir katra iedzīvotāja rokās.

„Liepājas enerģija” aicina iedzīvotājus rūpīgi izturēties pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem un izmantot enerģiju efektīvi!

 

Par SIA „Liepājas enerģija”

SIA „Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 97 kilometri. SIA „Liepājas enerģija” akcionāri ir AS „Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA „Jaunā fabrika” (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 63425673

Mob.: +371 28647396

E-pasts: agija.terauda@liepajasenergija.lv

www.liepajasenergija.lv

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI