Apkures pieslēgšanu uzsāk arī Karostas namiem

Šodien apkure tiek pieslēgta piecām mājām, kuras 100% apmērā ir norēķinājušās par izmantoto siltumenerģiju un kuras apsaimnieko SIA „Karosta”. To nosaka 28. oktobrī panāktā vienošanās starp siltumražotāju un piegādātāju un namu apsaimniekotāju.  Namu apsaimniekošanas uzņēmuma „Karosta” parāds SIA „Liepājas enerģija” šobrīd sastāda LVL 318 997 Ls.

 

Apkuri šodien pieslēdza trīs mājām Karostā – Ģen. Baloža ielā 2 un 4; Pulkveža Brieža ielā10 un divām mājām Tosmarē – Ģen. Baloža ielā 41 un Pāvilostas ielā 3. Tiek risināts jautājums arī  par citu namu pieslēgšanu, bet katras mājas parādsaistības un bilance tiek vērtēta atsevišķi. Apkuri saņem arī māja Karostā, Pulkveža Brieža ielā 13, kas ir pirmā no namu apsaimniekošanas uzņēmuma „Karosta” atdalījusies māja.

 

SIA „Liepājas enerģija” valdes loceklis Andris Štāls uzsver, ka ir jāmeklē kompromiss un uzņēmums ir gatavs risināt jautājumus par apkures pieslēgšanu arī mājās kurās ir parāds, taču ir jābūt skaidri zināmiem nosacījumiem kad un kā tiks segtas parādsaistības.

 

SIA „Liepājas enerģija” jau informēja, ka apkuri var saņemt ikviens, kurš norēķinājies par iepriekšējo periodu vai arī noslēdzis vienošanos par parāda nomaksas nosacījumiem. Nosacījumi, lai pieslēgtu namam apkuri ir vienkārši un labi saprotami. Apkuri pieslēdz, ja

  • nav parādsaistību;
  • ir vienošanās ar nama apsaimniekotāju par parāda nomaksas kārtību;
  • ir mājas sapulces iedzīvotāju kopsapulces lēmums par apsaimniekošanas līdzekļu vai citu naudas līdzekļu pagaidu novirzīšanu parāda segšanai.

 

Apkure šobrīd   pieslēgta aptuveni 72% namu, kas saņem centralizēto siltumpadevi. Apkurei nav pieslēgtas mājas, kuru iedzīvotāji to nevēlas vai arī namu apsaimniekotājam ir parādsaistības un nav panākta vienošanās uz kādiem nosacījumiem mājas apkurei pieslēgt.

 

Apkure ir pieslēgta 98% namu, kurus apkalpo  apsaimniekošanas uzņēmuma „Vecliepāja”.  No „Jaunliepājas” pārziņā esošajiem nami apkuri saņem 31% māju, bet no dzīvokļu īpašniekiem biedrību pārziņā esošajām mājām apkuri saņem visi, kas  to vēlas. Arī ar lielāko parādnieku – kooperatīvu „Kaija 2″ – ir noslēgta vienošanās un visām septiņām mājām siltumenerģijas padeve tiek nodrošināta.

 

SIA „Liepājas enerģija” valdes loceklis Andris Štāls uzsver, ka maldīga ir informācija, ka „Liepājas enerģija” pieslēdz tikai tos namus, kam ir 100% apmaksa. Katra nama  situāciju jau otro mēnesi analizē un izvērtē individuāli kopā ar namu apsaimniekotāju, jo arī tad ja ir parādi, jautājumu par ēkas pieslēgšanu apkurei var risināt.

 

Informāciju sagatavoja

SIA „Liepājas enerģija”

lenergija@inbox.lv

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI