Apstiprina uzņēmuma “Liepājas enerģija” 2018. gada pārskatu

SIA “Liepājas enerģija” 2018. gadā turpināja veiksmīgi strādāt un sasniedza 18,877 milj.eiro lielu apgrozījumu. Pērn tika saražota un klientiem realizēta 224 gigavatstunda (GWh) siltumenerģijas un 45 GWh elektroenerģijas. Papildus ir izdevies piesaistīt 53 jaunus klientus ar kopējo siltuma slodzi 4,3 megavati (MW) un rekonstruēt pilsētas siltumtīklus aptuveni 6,1 km garumā.

Pērn uzņēmumam ir izdevies veikt visus plānotos pilsētas siltumtīklu rekonstrukcijas darbus 6,1 km garumā, tostarp, pieslēdzot jaunus objektus centralizētajai siltumapgādes sistēmai, izbūvēti siltumtīkli 1,4 km garumā. Pilnveidojot pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un paaugstinot tās drošību, nelieli siltumtīklu posmi tika rekonstruēti dažādos pilsētas rajonos, bet vērienīgākais rekonstrukciju projekts aizvadītajā vasarā realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF)  līdzfinansējumu, un tā mērķis bija veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

“Uzņēmums turpina pārdomāti strādāt un pērn esam sasnieguši izvirzītos stratēģiskos mērķus. Noslēdzot visus 2018. gada maģistrālo, sadales un iekškvartālu siltumtīklu rekonstrukcijas darbus, Liepājas siltumapgādes infrastruktūrā atlikuši vien aptuveni 3% nerekonstruētu siltumtrašu, kuras plānojam modernizēt līdz 2020. gadam. Turpinām centralizētājai siltumapgādei pievienot jaunus klientus – gan uzņēmumus, gan izglītības iestādes, gan privātpersonas un citus. Varu droši apgalvot, ka pilsētas siltumapagādes joma ir pārdomāta, droša un atbilstoša mūsdienu prasībām,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

J.Jansons uzsver, ka 2018. gadā “Liepājas enerģija” centralizētajai siltumapgādei pievienoja 53 jaunus objektus – lielākie no tiem ir trīs izglītības iestādes, tenisa halle un viens uzņēmums. No jaunajiem piesaistītajiem klientiem 45% ir privātmājas, 28% – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 21% – juridisko personu ēkas un 6% ir valsts un pašvaldības ēkas.

Pērn “Liepājas enerģija” nodokļos valsts budžetā ir samaksājusi 2,092 milj.eiro, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0,467 milj.eiro, iedzīvotāju ienākuma nodokli 0,234 milj.eiro apmērā un pievienotās vērtības nodokli 1,391 milj.eiro apmērā. Uzņēmuma peļņa 2018.gadā bija aptuveni tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā – 5,167 milj.eiro, savukārt kapitālieguldījumi bija 1,974 milj.eiro. Uzņēmums veiksmīgi izmantoja CO2 kvotu cenas pieaugumu, realizējot ietaupītās CO2 kvotas un gūtos ieņēmumus investēja siltumtīklu rekonstrukcijā.

Iedzīvotājiem un komersantiem, kuri nākotnē plāno savās ēkās izmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumu, “Liepājas enerģija” informē, ka  jauna pieslēguma izstrādes un izbūves process ir laikietilpīgs, turklāt izbūves darbus iespējams veikt tikai gada siltajos mēnešos, kad apkures pakalpojums netiek izmantots, līdz ar to jauna objekta pieslēgums jāpiesaka savlaicīgi.

“Liepājas enerģija” no 1.aprīļa uzsāka jauno siltumtīklu izbūves darbu sezonu, lai turpinātu pilnveidot pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un paaugstinātu tās drošību.  Kopumā 2019. gadā plānots investēt 1.1 milj. eiro centralizētājās siltumtrasēs – rekonstruēt 2.5 km siltumtrases un pieslēgt jaunos klientus ar vismaz 2.25 MW kopējo slodzi.

 

 

Papildu informācija:

Zane Ģirne, Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Mob.: +371 26411638,

E-pasts: [email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI