Apstiprina uzņēmuma “Liepājas enerģija” 2019. gada pārskatu

SIA “Liepājas enerģija” 2019. gadā turpināja veiksmīgi strādāt un sasniedza 18,353 milj.eiro lielu apgrozījumu. Pērn tika saražotas 240 gigavatstundas (GWh) siltumenerģijas un klientiem piegādāja 207 GWh siltumenerģijas, kas ir par 8% mazāk nekā 2018. gadā. Siltumenerģijas ražošanas un pārdošanas apjoma kritums saistīts ar siltajiem laika apstākļiem.

2019. gadā ir izdevies samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, panākot 12,2% zudumu īpatsvaru no tīklos nodotās siltumenerģijas. Pērn uzņēmums realizējis 44 GWh elektroenerģijas, kas ir par 2% mazāk nekā 2018. gadā.

2019. gadā ir izdevies piesaistīt 63 jaunus klientus ar kopējo siltuma slodzi 4,2 megavati (MW). Pērn uzņēmumam ir izdevies veikt visus plānotos siltumtīklu rekonstrukcijas darbus 2,4 km garumā un veikt jauno pieslēgumu izbūves darbus 2,3 km garumā. Kopumā darbiem siltumtrasēs ir ieguldīti 1.08 miljoni eiro, kā rezultātā rekonstruēti un izbūvēti 4,7 kilometri siltumtrašu.

“Esam sasnieguši uzņēmuma izvirzītos stratēģiskos mērķus. Noslēdzot visus 2019. gada siltumtīklu rekonstrukcijas darbus, Liepājas siltumapgādes infrastruktūra ir modernizēta gandrīz 100% apjomā. Šobrīd turpinām centralizētājai siltumapgādei pievienot jaunus klientus – gan uzņēmumus, gan privātpersonas un citus klientus. Varu droši apgalvot, ka pilsētas siltumapgādes joma ir pārdomāta, droša un atbilstoša mūsdienu prasībām. Atbilstoši 2019.  gadā izstrādātajai un ieviestajai vides mērķu sistēmai, turpināsim uzlabot ietekmes uz vidi rādītājus,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Uzņēmuma 2019. gada neto peļņa ir 4.464 milj. eiro. Aprēķinot un ieturot Uzņēmumu ienākuma nodokli, likumā noteiktā apjomā un termiņos peļņu izmaksās dividendēs. Liepājas pilsētas dome vēl lems par dividenžu sadalījumu, iepriekš tradicionāli šī nauda tika atvēlēta iekšpagalmu labiekārtojumiem.

SIA “Liepājas enerģija” kopējais klientu skaits ir 1072, no kuriem 606 ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 210 privātmājas, 109 valsts un pašvaldību iestādes, kā arī 147 juridiskās personas.

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%).

 

Papildu informācija:

Zane Ģirne, Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Mob.: +371 26411638,

E-pasts: [email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI