Apstiprina uzņēmuma “Liepājas enerģija” 2021. gada pārskatu

Trešdien, 27. aprīlī, SIA “Liepājas enerģija” dalībnieku sapulcē apstiprināja uzņēmuma 2021. gada pārskatu. Pagājušā gada peļņa (1.393 milj. eiro) tiks novirzīta jaunas biomasas katlu mājas būvniecībai Liepājā, ņemot vērā dabasgāzes cenas straujo kāpumu, kā arī Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas būtiski ietekmē energoresursu cenas un, iespējams, ietekmēs arī turpmāku pieejamību. Katlumājas būvniecība par 3.5% samazinās kopējo gāzes patēriņu, kura īpatsvars kurināmajā 2021. gadā bija 24%.

“Jaunas biomasas katlu mājas būvniecība ir nepieciešama, un tai ir būtiska nozīme uzņēmuma turpmākās saimnieciskās darbības nodrošināšanai, stabilitātei, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai. Ar jauno katlu māju paredzēts ievērojami palielināt to centralizētās siltumapgādes klientu daudzumu, kas saņems no vietēja un atjaunīgā kurināmā ražotu siltumenerģiju,” uzsver uzņēmuma “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

2021.gada peļņas samazinājums pret 2020. gada peļņu (3.555 milj. eiro) saistīts ar gāzes cenas celšanos un obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atbalsta beigām Tukuma ielas koģenerācijas stacijai.

Pārskata periodā uzņēmums saražoja 272 gigavatstundas (GWh) siltumenerģijas un klientiem realizēja 236 GWh siltumenerģijas. Siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmā ir 11.1 % no siltumtīklos nodotās siltumenerģijas. 2021. gadā uzņēmums realizējis 17.9 GWh elektroenerģijas, kas ir par 41% mazāk nekā 2020. gadā.

2021.gada neto apgrozījums bija 16.641 milj. eiro, kas ir par 0.495 milj. eiro vairāk nekā iepriekšējā gada pārskata periodā. Ieņēmumu palielinājums ir saistīts ar vēsākiem laika apstākļiem.

Kopējais izbūvētais siltumtrašu garums ir 2,5 kilometri, pieslēdzot centralizētajai apkurei 22 jaunus klientus ar slodzi 3.72 MW.

Centralizētā siltumapgāde ir galvenais siltumapgādes veids Liepājas pilsētā, nodrošinot siltumu un komfortu 1133 ēkās: 628 daudzīvokļu dzīvojamajās mājās, 235 privātmājās, 162 komercobjektos, kā arī 108 valsts un pašvaldības objektos (skaits  precizēts 31.12.2021.).

Uzņēmuma īpašnieki ir: A/S “Latvenergo” – 51%, Liepājas dome – 39%, SIA “Enerģijas risinājumi” – 10%.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, SIA “Liepājas enerģija” Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.: +371 26411638, e-pasts: [email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI