Apstiprina uzņēmuma “Liepājas enerģija” 2022. gada pārskatu

Trešdien, 12. aprīlī, SIA “Liepājas enerģija” dalībnieku sapulcē apstiprināja uzņēmuma 2022. gada pārskatu. Uzņēmums aizvadītajā gadā saražoja 247 GWh siltumenerģijas un klientiem piegādāja 210 GWh siltumenerģijas, kas ir par 11% mazāk nekā 2021. gadā. Siltumenerģijas ražošanas un pārdošanas apjoma kritums saistīts ar siltākiem laika apstākļiem un taupības pasākumu ieviešanu.

Uzņēmums pērn realizēja 19 GWh elektroenerģijas, kas ir par 6% vairāk nekā 2021. gadā. Tas saistīts ar elektroenerģijas ražošanas apjoma palielinājumu gāzes koģenerācijā līdz ar Tukuma ielas koģenerācijas stacijas darbību atklāta tirgus apstākļos. 2022. gadā ir samazināti siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmā, panākot 10% zudumu īpatsvaru no tīklos nodotās siltumenerģijas.

“Liepājas enerģija” pērn izbūvēja jaunu klientu pieslēgumus 1.4 kilometru garumā. Kopumā darbiem siltumtrasēs ir izlietoti 434 tūkstoši eiro. Kopējais siltumtrašu garums 2022. gada 31. decembrī bija 111.4 kilometri. Aizvadītajā gadā ir noslēgti 18 līgumi par siltummezglu uzstādīšanu un 33 līgumi par 96 siltummezglu apkalpošanu.

2022. gadā centralizētajiem siltumtīkliem pievienoti 35 jauni objekti ar plānoto slodzi 6.965 MW un noslēgti 31 jauni klientu līgumi. Uzņēmuma kopējais klientu skaits ir 1162, no kuriem 635 ir daudzdzīvokļu mājas, 246 privātmājas, 107 valsts un pašvaldību iestādes, kā arī 174 juridiskās personas.

Nozīmīgākie pieslēgtie objekti 2022. gadā ir LSEZ SIA “Jensen Metal” ražotne ar maksimālo siltumslodzi 1.75MW, viesnīca “Promenāde” ar maksimālo siltumslodzi 1MW, AS “Liepājas papīrs” ar maksimālo siltumslodzi 0.6 MW. Pie pilsētas siltumapgādes sistēmas tika pieslēgts bērnudārzs “Cīrulītis” ar maksimālo slodzi 0.1 MW, kas iepriekš apsildījās no gāzes apkures katla.

2022. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 22.667 milj. eiro, kas ir par 6.027 milj. eiro jeb 36.2% vairāk nekā gadu iepriekš. Pagājušā gada peļņa pirms nodokļiem ir 1.277 milj. eiro, kuru 90% apmērā sadalīs un izmaksās dividendēs. Tradicionāli, tā kā Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir viens no uzņēmuma akcionāriem, izmaksājamā dividenžu daļa nonāk pilsētas budžetā un tālāk tiek novirzīta dažādu pilsētvides uzlabojumu finansēšanai mikrorajonos, tai skaitā līdzfinansējot mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu, vēsturiskās apbūves atjaunošanas projektu konkursu, rotaļlaukumu iekārtošanu un citas aktivitātes. Par dividenžu izlietojumu konkrēti šim gadam domes deputāti vēl lems, apstiprinot grozījumus pilsētas budžetā.

Uzņēmuma īpašnieki ir: A/S “Latvenergo” – 51%, Liepājas dome – 39%, SIA “Enerģijas risinājumi” – 10%.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, SIA “Liepājas enerģija” Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI