Apstiprina uzņēmuma “Liepājas enerģija” 2023. gada pārskatu

Trešdien, 17. aprīlī, SIA “Liepājas enerģija” dalībnieku sapulcē tika apstiprināts uzņēmuma 2023. gada pārskats. Uzņēmums aizvadītajā gadā saražoja 241 GWh siltumenerģijas un klientiem piegādāja 208 GWh siltumenerģijas, kas ir par 1% mazāk nekā 2022. gadā. Siltumenerģijas ražošanas un pārdošanas apjoma kritums saistīts ar siltākiem laika apstākļiem.

Uzņēmums pērn realizēja 12 GWh elektroenerģijas, kas ir par 38% mazāk nekā 2022. gadā. Tas saistīts ar elektroenerģijas ražošanas apjoma samazinājumu gāzes koģenerācijā līdz ar Tukuma ielas koģenerācijas stacijas darbību atklāta tirgus apstākļos un veiktās elektrības sistēmas pārbūvi Kaiju ielā 33, kur tiek maksimāli patērēta pašu saražotā elektroenerģija.

2023. gadā ir izbūvēti jauni klientu pieslēgumi viena kilometra garumā. Kopējais siltumtrašu garums 2023. gada 31. decembrī bija 114 kilometri.

Pērn centralizētajiem siltumtīkliem pievienoti četri jauni objekti ar plānoto slodzi 4.63 MW un noslēgti 20 jauni klientu līgumi ar 6.18 MW slodzi. Kopējais klientu skaits ir 1179, no kuriem 637 ir daudzdzīvokļu mājas, 249 privātmājas, 107 valsts un pašvaldību iestādes, kā arī 186 juridiskās personas.

Lai veicinātu vietējo atjaunīgo energoresursu izmantošanu un samazinātu siltumapgādes izmaksas, 17. oktobrī tika atklāta uzņēmuma jaunākā 4 MW šķeldas katlumāja Liepājā, Slimnīcas ielā 2, kura nodrošina siltumenerģiju 844 dzīvokļiem 15 daudzdzīvokļu mājās, kā arī Liepājas Reģionālajai slimnīcai un vienam komercobjektam.  Jaunā katlumāja uzņēmuma klientiem nodrošinās siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai arī vasaras sezonā.

Pārskata gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 22.99 milj. eiro, kas ir par 0.33 milj. eiro jeb 1.46 % vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. Ieņēmumu palielinājums ir saistīts ar siltumenerģijas tarifu pieaugumu kurināmā cenu pieauguma rezultātā. Uzņēmuma peļņa 2023. gadā bija 3.24 milj. eiro.

Uzņēmuma dalībnieki lēma, ka pagājušā gada peļņu 100% apjomā un daļu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadalīs un izmaksās dividendēs. Tradicionāli, tā kā Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir viens no uzņēmuma akcionāriem, izmaksājamā dividenžu daļa nonāks pilsētas budžetā un tālāk tiks novirzīta dažādu pilsētvides uzlabojumu finansēšanai mikrorajonos, tai skaitā līdzfinansējot mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu, vēsturiskās apbūves atjaunošanas projektu konkursu un citas aktivitātes. Par dividenžu izlietojumu konkrēti šim gadam domes deputāti vēl lems, apstiprinot grozījumus pilsētas budžetā.

Uzņēmuma dalībnieku sapulcē tika apstiprināts arī jaunais valdes loceklis Kaspars Frišfelds, kuru, kā atbilstošāko kandidātu izraudzījās Nominācijas komisija.

Uzņēmuma īpašnieki ir: A/S “Latvenergo” – 51%, Liepājas dome – 39%, SIA “Enerģijas risinājumi” – 10%.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, SIA “Liepājas enerģija” Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.: +371 26411638, e-pasts: [email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI