Būvvalde iepazīst Liepājas termoeloktrocentrāli

Kā norādīja SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, no TEC palicis vien pāri nosaukums, jo no 2007. gada SIA „Liepājas enerģija” termolektrocentrālē (TEC) elektroenerģiju vairs neražo, tomēr Kaiju ielā joprojām atrodas uzņēmuma lielākais siltumavots. Tuvākajā laikā plānots nomainīt siltumenerģijas ražošanas iekārtas, izbūvējot gan Biomasas katlumāju ar jaudu 30 megavati (MW), gan uzstādīt koģenerācijas bloku ar jaudu 4MW. Būvvaldes speciālisti „dabā” iepazinās ar esošo teritoriju, iekārtām, kā arī aplūkoja ēkas, kuras rekonstrukcijas rezultātā plānots nojaukt.

SIA „Liepājas enerģija” TEC Kaiju ielā šobrīd nodrošina aptuveni 70% pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas, taču tas tiek darīts ar novecojušām iekārtām. Vecākā no tām izbūvēta 1931. gadā, bet jaunākais katls izbūvēts pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā.

SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs uzsvēra, ka tā tālāk vairs dzīvot nevar. Uzņēmums sev ir uzlicis ļoti augstus mērķus – samazināt siltumenerģijas tarifu, lai tas būtu viens no zemākiem valstīm. Trīs gadu laikā veiktie ieguldījumi jau šobrīd ir devuši rezultātu. Ja vēl 2008. gadā, kā liecina Latvijas siltumražošanas uzņēmumu asociācijas dati, SIA „Liepājas enerģijas” tarifs bija augstākais valstī, tad šobrīd tas jau ir vienpadsmitais, bet rudenī situācija tiek prognozēta vēl labāka.

Lai vēl vairāk samazinātu siltumražošanas izmaksas un, protams, arī tarifu ir nepieciešams izbūvēt jaunus, efektīvus siltumavotus. 2008. gadā decembrī tika nodots ekspluatācijā katls Tukuma ielas katlumājā, bet jau nākamājkā gadā tiek plānots izbūvēt BIO masas katlumāju ar jaudu 30MW.

Biomasas katlumājas tehnoloģijas ir dārgas, bet tajās tiek izmantots Latvijā iegūstams un lētāks kurināmais – šķelda vai biomasa. SIA „Liepājas enerģija” ir iesniegusi ES Kohēzijas fonda projektu konkursam projektu par Biomasas katlumājas būvniecību. Atbilde tiek gaidīta jau jūlija beigās, bet pozitāva rezultāta gadījumā jau šogad tiktu izsludināts konkurss par projektēšanu un būvniecību, bet 2010. gada laika jaunā katlumāja tiktu izbūvēta. Liepājas Būvvalde jau šobrīd ir saskaņojusi Biomasas katlumājas skiču projektu.

SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs norāda, ka siltumapgādei līdz šim nav bijusi iespēja piesaistīt līdzfinansējumu no ES fondiem un visticamāk, ka arī nākotnē nebūs, tādēļ esot ļoti svarīgi izmantot esošo iespēju – saņemt 50% līdzfinansējumu. Biomasas katlumāja nodrošinātu aptuveni 60% pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas, kas būs „zaļā” enerģija. Paralēli biomasas katlumājas projektam, ES līdzekļu piesaistei ir arī iesniegts projekts par maģistrālo siltumtrašu nomaiņu.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI