ES finansējums ļaus ātrāk sakārtot siltumapgāde sistēmu un samazināt siltumenerģijas tarifu

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra apstiprinājusi SIA „Liepājas enerģija” projektu „Centralizēto siltumenerģijas pārvaldes un sadales tīklu rekonstrukcija Liepājā”, kas iesniegts ES Kohēzijas fondu finansējuma saņemšanai. Projekta gaitā plānots rekonstruēt 10 km Liepājas maģistrālo siltumtīklu (tas ir aptuveni 60%), kas ļaus ievērojami paaugstināt siltumapgādes efektivitāti un samazināt ražošanas izmaksas un siltumenerģijas tarifu.

Projekta plānotās kopējās izmaksas divu gadu laikā ir aptuveni 7,5 milj. lati bez PVN. ES Kohēzijas fonda finansējums paredzēts 3 milj. latu apmērā, bet SIA ” Liepājas enerģija” finanšu līdzekļi – 4,5 milj. lati.

SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs atzīst, ka piesaistītais ES finansējums ļaus sakārtot novecojušās Liepājas siltumtrases, no kurām lielākā daļa ir sliktā stāvoklī un rada ievērojamus zaudējumus uzņēmumam.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ar nosacījumiem apstiprināja 16 projektu pieteikumus, kuru īstenošanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonds plāno līdzfinansējumu 10 745 227,29 Ls apmērā. No apstiprinātajiem projektiem 8 tiks īstenoti Kurzemes reģionā, Rīgas un Vidzemes reģionā par trīs, bet Latgales reģionā – divi. Kopumā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra saņēma 35 projektu pieteikumus.

Jau 2007. gadā SIA „Liepājas enerģija” piesaistīja SIA “Konor”, kas veica Liepājas siltumapgādes sistēmas aerofotogrāfēšanu un deva detalizētu priekšstatu par siltumapgādes sistēmas stāvokli un siltuma zudumiem.

Uzņēmums par saviem līdzekļiem ir nomainījis siltumtrašu posmus, kas bija avārijas situācijā. Arī šogad uzņēmums renovē siltumtrases, turpinot paaugstināt pārvades tīklu efektivitāti. Siltumtrašu remontam 2009. gadā ir atvēlēti 369 tūkst. latu.

Anatolijs Suškovs uzver, ka ES Kohēzijas fonda finansējums dod iespēju ātrāk sakārtot Liepājas siltumapgādes sistēmu. No 2005. gada līdz 2008. gadam SIA „Liepājas enerģija” attīstībā investējusi aptuveni 5 miljonus latu, kas ļāvis siltumenerģijas tarifu samazināt par 13 latiem par vienu megavatstundu, neatkarīgi no gāzes cenas. Palielināta siltumapgādes sistēmas efektivitāte par 14% un lietderības koeficents par 8%, bet samazināti zudumi par 11% un kurināmā patēriņš par 27%.

SIA „Liepājas enerģija” gadā saražo un realizē 260 tūkstoši megavatstundu siltumenerģijas. Siltumenerģija tiek ražota divās lielās katlumājās – TEC Kaiju ielā un katlumājā Tukuma ielā, kas saražo ~ 85% no realizācijas apjoma vienotā sistēmā – Centrs, Jaunliepāja, Ezerkrasts. Abi ražošanas avoti saslēgti vienotā siltumtrašu sistēmā, kuras siltumtīklu garums ir 87 km. Attālākos pilsētas mikrorajonos ir izvietotas vēl 16 nelielas autonomās katlumājas ar relatīvi īsiem siltumtīkliem – 17 km. No 2005. gada līdz 2008. gadam ir nomainījis 15 km siltumtrašu, kas ir aptuveni 15% no kopējā siltumtīklu garuma.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI