Jaunajā sezonā šķeldu „Liepājas enerģijai” piegādās 12 uzņēmumi

Noslēdzies iepirkums par kurināmās šķeldas piegādi SIA „Liepājas enerģija” laika posmā no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada maijam. No 31 pretendenta iesniegtajiem piedāvājumiem, „Liepājas enerģija” ir izvēlējusies 12 atbilstošākos, noslēdzot līgumus ar sadarbības partneriem visam šķeldas piegādes periodam. 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājums, tika ņemta vērā pretendenta pieredze, piedāvātā kurināmā kvalitāte un cena, pretendentra tehniskais nodrošinājums un šķeldas piegādes iespējas, kā arī tika vērtēta iepriekšējo gadu sadarbība. Kopumā kā atbilstošākie izvēlēti 12 šķeldas piegādes uzņēmumi, tostarp deviņi uzņēmumi, kas pakalpojumu sniedza arī iepriekšējā periodā. Šobrīd ar visiem šķeldas piegādātājiem ir noslēgti līgumi par atjaunojamā kurināmā nodrošināšanu „Liepājas enerģijai” no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada maijam.

Kopējais 31 iepirkuma pretendenta piedāvātais šķeldas apjoms sasniedza nepilnus divus miljonus beramo kubikmetru, un tas vairakkārt pārsniedz apjomu, kas nepieciešams „Liepājas enerģijai” „zaļās” enerģijas ražošanai. Šķeldas patēriņa apjoms 2015./2016. gada sezonā plānots līdzīgs kā gadu iepriekš, t.i. 221 500 beramo kubikmetru šķeldas jeb aptuveni 2 750 automašīnu kravu, lai ar kurināmo nodrošinātu abu uzņēmuma siltumenerģijas avotu veiksmīgu darbību. Ikdienā patērētās šķeldas apjomu ietekmē gadalaiks un laika apstākļi, piemēram, vasaras mēnešos apjoms ir salīdzinoši neliels, bet ziemas mēnešos var sasniegt pat 40 000 beramo kubikmetru šķeldas.

Katra sadarbības partnera piegādātais šķeldas apjoms ir atšķirīgs – no pieciem līdz 50 tūkstošiem beramo kubikmetru. Kurināmā piegādi no šā gada jūnija līdz 2016. gada maijam nodrošinās jau esošie sadarbības partneri – LSEZ SIA „Laskana”, SIA „Ūsi”, SIA „PA Energy”, SIA „Bērzi plus”, SIA „Daibi”, SIA „Tikala ID”, SIA „AJ Energy”, SIA „Pata AB”, SIA „Sweaskog Baltfor”; A/S „Latvijas Finieris”, kas nodrošināja šķeldas piegādi 2013./2014. gada sezonā, kā arī līgumi noslēgti ar diviem jauniem piegādātājiem – SIA „Ekomežs” un SIA „Manfreds Pluss”.

Ar šķeldu – videi draudzīgu un tepat Latvijā iegūstamu kurināmo – „Liepājas enerģija” gadā aizvieto aptuveni 22 miljonus normālkubikmetru (65%) importētās dabas gāzes apjoma. Šā gada martā „Liepājas enerģija” izsludināja ceturto kurināmās šķeldas iepirkuma procedūru, bet jau 2009. gadā uzņēmums stratēģiski izvēlējās savu attīstību,  dodot priekšroku kurināmā dažādošanai. No 2012. līdz 2014. gadam saražotās „zaļās” enerģijas apjoms palielinājies nepilnas septiņas reizes un 2015. gadā jau vairāk nekā 65% siltumenerģijas tiek saražots no biomasas.

Par SIA „Liepājas enerģija”

SIA „Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 97 kilometri. SIA „Liepājas enerģija” akcionāri ir AS „Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA „Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI