Jaunieši Liepājas enerģijā iepazīst uzņēmuma vadības un ražošanas procesus

7. martā SIA Liepājas enerģija lielākajā siltumavotā TEC viesojās jaunieši no Itālijas un Vācijas, kuri “Erasmus+” programmas ietvaros piedalās starptautiskā projektā “Jauno nākotnes speciālistu nodarbināmības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana”.

Jauniešu mērķis bija iepazīties ar uzņēmuma attīstības gaitu, gūstot priekšstatu, kā soli pa solim notiek uzņēmuma dibināšana, profesionālas komandas izveide, uzņēmuma attīstības stratēģijas noteikšana, mērķu izvirzīšana un to efektīva sasniegšana. Gūtā pieredze, atbilstoši “Erasmus+” projekta mērķim, veicina jauniešu galveno pamatprasmju jeb pamatkompetenču pilnveidošanu, labākai sagatavotībai darba attiecību uzsākšanai.

Jaunieši siltumavota apskates laikā iepazina enerģijas ražošanas procesu, izmantotās tehnoloģijas un iekārtas, automatizētos uzraudzības procesus; tāpat aplūkoja arī laboratorijas, kurās dienu dienā tiek veiktas gan šķeldas, gan ūdens kvalitātes analīzes. Ekskursijas un prezentācijas laikā galvenā uzmanība tika pievērsta tam, kādām prasmēm ir jāpiemīt vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, lai profesionāli vadītu uzņēmumu vai tā struktūrvienību, un organizētu ikdienas darbu ražošanas un atbalsta procesu efektīvai nodrošināšanai.

Projekts, kur Latvijā realizē Liepājas Jūrniecības koledža, paredz jauniešos pilnveidot galvenās kompetences jeb pamatprasmes, kā to noteikusi Eiropas Komisija. Pēc Eiropas Komisijas ieteiktā definējuma galvenās kompetences jeb pamatprasmes ir tās, kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanā un attīstībā, pilsoniskā aktivitātē, sociālajā iekļaušanā un nodarbinātībā. Kopumā pastāv 8 šādas kompetences. Vairāk par projektu šeit.

Par SIA Liepājas enerģija

SIA Liepājas enerģija  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA Liepājas enerģija akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI