Jaunieši no dažādām valstīm iepazīstas ar Liepājas pieredzi atjaunojamās enerģijas izmantošanā

Piektdien, 4. oktobrī, uzņēmumā “Liepājas enerģija” viesojās jaunieši no Latvijas, Grieķijas, Ziemeļmaķedonijas, Itālijas, Spānijas un Slovēnijas, kuri Eiropas Savienības īstenotās programmas “Erasmus+” ietvaros iepazinās ar uzņēmuma pamatdarbību, enerģijas ražošanas procesiem un vides aizsardzības aspektiem.

Biedrības “Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācijas “Perspektīva” īstenotās “Erasmus+” jauniešu apmaiņas “Tīra vide tīrai nākotnei”  projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveidu, vides saudzēšanu un tās aizsardzību, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Vizītes laikā uzņēmumā “Liepājas enerģija” galvenā uzmanība tika pievērsta šādiem jautājumiem – uzņēmuma vēsturiskā attīstība un organizatoriskās struktūras izmaiņas līdz ar tehnoloģisko procesu attīstību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Jaunieši iepazina uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas procesu, izmantotās tehnoloģijas un iekārtas, automatizētos uzraudzības procesus, kā arī aplūkoja laboratoriju, kurā tiek veiktas šķeldas un ūdens kvalitātes analīzes.

Jaunieši iepazinās ar uzņēmuma attīstības gaitu, gūstot priekšstatu, kā soli pa solim notiek uzņēmuma attīstības stratēģijas noteikšana, mērķu izvirzīšana un to efektīva sasniegšana. Kā arī vides aizsardzība un uzņēmuma ilgtspējīgas darbības nozīme.

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 63425673

Mob. tālr.: +371 26411638

[email protected]

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI