“Liepājas enerģija” aicina veikt siltumapgādes sistēmu hidrauliskās pārbaudes un individuālo siltummezglu apkalpošanu

Kāpēc nepieciešams veikt hidrauliskās pārbaudes?

Lai savlaicīgi atklātu potenciālās bojājumu vietas siltumapgādes sistēmā un izvairītos no neparedzētiem siltumenerģijas piegādes pārtraukumiem, uzņēmums “Liepājas enerģija” aicina reizi gadā veikt hidraulisko pārbaudi.

Diemžēl Liepājā aizvien ir mājas, kurās nav veiktas hidrauliskās pārbaudes, tāpēc pastāv risks avārijas situācijām siltumtīklos, kā rezultātā centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņēmēji var saskarties ar siltumapgādes pakalpojuma piegādes pārtraukumiem.

Turklāt Ministru kabineta noteikumi Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” paredz, ka reizi gadā pēc saskaņošanas ar piegādātāju, ir jāveic siltumtīklu, siltumpunktu, apkures, ventilācijas un karstā ūdens apgādes sistēmas vispārējā pārbaude un hidrauliskās pārbaudes.

Kāpēc nepieciešams veikt individuālo siltummezglu apkalpošanu?

Individuālo siltummezglu (ISM) apkalpošanu vēlams veikt reizi gadā vai pēc nepieciešamības. Regulāra apkope nodrošina drošu un efektīvu siltumenerģijas lietošanu ēkā, kā arī ieregulējot vēlamos siltumenerģijas lietošanas parametrus, tiek nodrošināts vēlamais komforta līmenis. Profesionāla ISM apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību, kā arī būtiski samazina avārijas gadījumus vai nestabilu sistēmas darbību, tādējādi ietaupot līdzekļus uz neplānotiem darbiem.

Uzņēmuma “Liepājas enerģija” veiktajā siltummezgla apkalpošanā ir iekļautas sekojošas darbības: regulējošās armatūras revīzija un/vai nomaiņa, cirkulācijas sūkņu darbību pārbaude, izplešanās tvertnes pārbaude, blīvju un savienojumu pārbaude, termometru un manometru pārbaude, trokšņu līmeņa vai vibrācijas novērtēšana, ISM automātikas profilakse vai remonts, siltummaiņu blīvuma pārbaude, drošības vārstu, automātisko atgaisošanas ventiļu pārbaude, kā arī filtru tīrīšana.

Siltummezgla apkalpošanas laikā, santehniķim konstatējot problēmu, vai kādas iekārtas bojājumu, kuras remonts vai nomaiņa nav iekļauta apkalpošanas darbu sarakstā, var ieteikt klientam nepieciešamo risinājumu.

 

Papildu informācija par hidrauliskajām pārbaudēm un ISM apkalpošanu:

Tālrunis: 634 25689

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI