“Liepājas enerģija” iegūst “Zaļās izcilības balvu”

6. decembrī svinīgā ceremonijā, kas norisinājās zīmīgā vietā – Nacionālā botāniskā dārza Oranžērijā Salaspilī – SIA “Liepājas enerģija” saņēma Valsts vides dienesta (VVD) iedibināto “Zaļās izcilības balvu”. Kopumā apbalvojumu, kas ir apliecinājums par vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu visaugstākajā līmenī un pašiniciatīvu vides ilgtspējā, saņēma 16 uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas.

“Liepājas enerģiju” balvai izvirzīja Liepājas reģionālā vides pārvalde par uzņēmuma darbības laikā īstenotajām aktivitātēm, kuru mērķis ir maksimāli samazināt uzņēmuma ražošanas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Gunta Zaldeniece, “Liepājas enerģijas” vides un darba aizsardzības inženiere par saņemto apbalvojumu norāda: “Zaļās izcilības balva nebija uzņēmuma pašmērķis, bet “Liepājas enerģijas” mērķis jau no uzņēmuma darbības pirmsākumiem ir bijis siltumtīklu infrastruktūras un ražošanas objektu sakārtošana un attīstīšana tā, lai tie ne vien efektīvi kalpotu, bet arī atstātu iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. Vides aizsardzība un ilgtspēja ir viena no uzņēmuma pamatvērtībām un to mēs apliecinām, ne vien tehnoloģisko un izmantoto energoresursu izvēlē, bet arī ikdienā, līdzdarbojoties dažādos pasākumos, rosinot gan uzņēmuma darbiniekus un sadarbības partnerus, gan mūsu klientus un sabiedrību kopumā pievērst uzmanību vides ilgtspējas jautājumiem un rīkoties atbildīgi šajā jomā.”

Laikā no 2010. līdz 2012. gadam “Liepājas enerģija” veica vērienīgu pilsētas siltumtīklu rekonstrukciju, kuras laikā novecojušās un neefektīvās siltumtrases tika nomainītas ar mūsdienīgiem un augstvērtīgiem materiāliem, tas veicinājis vairākkārtēju siltumu zudumu samazinājumu siltumtrasēs. 2012. gadā uzņēmums pabeidza biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību un uzsāka siltumenerģijas ražošanā izmantot vietējo un atjaunojamo kurināmo – koksnes šķeldu. Vēl gadu vēlāk – 2013. gadā – ekspluatācijā tika nodota biomasas ūdenssildāmo katlu māja, līdz ar to “Liepājas enerģija” savā turpmākajā darbībā kā galveno kurināmo izmantoja šķeldu, un šobrīd ar šķeldu tiek saražoti 67% no kopējā siltumenerģijas apjoma. Uzņēmuma biomasas katlu mājā uzstādīti elektroniskie filtri un multicikloni, kas uztver cietās daļiņas, neļaujot tām nokļūt apkārtējā vidē. Arī pelnus, kas rodas sadedzinot šķeldu, uzņēmums neutilizē apkārtējā vidē, bet nodod izmantošanai zemnieku saimniecībām. 63% no kopējā CO2 izmešu apjoma 2016. gadā ir bijis neitrāls CO2, kas nozīmē, ka tas atgriežas dabas vidē.

2017. gadā “Liepājas enerģija” sertificējusi arī energovadības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standartam.

Šogad VVD “Zaļās izcilības balvu” saņēma 11 uzņēmumi un pašvaldības kādā no darbībai atbilstošajām sešām kategorijām; tāpat pieciem uzņēmumiem tika pasniegta veicināšanas balva “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu”. Iekļaušanai VVD veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības. “Zaļās izcilības balva” tiek pasniegt kopš 2015. gada.

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: agija.terauda@liepajasenergija.lv
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI