“Liepājas enerģija” palīdzēs pilnveidot Liepājas Universitātes akadēmisko personālu

SIA “Liepājas enerģija” un Liepājas Universitāte ir noslēgusi līgumu par akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveidi, lai stiprinātu universitātes akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās.

Liepājas Universitāte realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide, stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības”. Projekts paredz pilnveidot universitātes akadēmiskā personāla profesionālo kvalifikāciju sadarbībā ar komersantiem.

Projekta mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību un pilnveidot sadarbību ar nozaru komersantiem, tādā veidā sekmējot zinātņu komercializāciju.

Noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka “Liepājas enerģija” nodrošinās universitātes mācībspēku stažēšanos vismaz 200 stundas, atbilstoši izstrādātam plānam un laika grafikam.

Prakses iespējas “Liepājas enerģijā” tiek nodrošinātas, lai stiprinātu un attīstītu studiju virziena “Vides aizsardzība” jomas izglītības sasaisti ar tautsaimniecību un nodrošinātu studentu vajadzībām atbilstošu laikmetīgu augstāko izglītību.

Prakses ietvaros tiek organizēti dažādi praktiski darbi, piemēram, eksperimentālās šķeldas kaudzes tiks skatītas trīs griezumos – kvalitātes izmaiņas (visu stažēšanās laiku regulāri tiks ņemti paraugi un noteikts mitrums un pelni), pašaizdegšanās riski (sarunas ar šķeldas piegādātājiem, pētīta šķeldas kaudzes veidošana, tās uzglabāšanas ilgumi, augstums, u.c. parametri) un bioloģiskie riski (mikrobioloģija, kā arī darba vides riski darbiniekiem, kuri strādā ar šķeldu).

 

Liepājas Universitātes prorektore Māra Zeltiņa (bioloģijas doktore) ir viena no akadēmiskā personāla, kas stažējas Liepājas enerģijā. Projekta izpildes laiks ir no 2019. gada februāra līdz jūnijam.

 

Papildu informācija:
Zane Ģirne, Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
Mob.: +371 26411638
E-pasts: [email protected]

www.liepajasenergija.lv

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI