“Liepājas enerģija” saņem energopārvaldības sertifikātu

Starptautiskais vadības sistēmu sertifikācijas līderis “Bureau Veritas Latvia” ir pozitīvi novērtējis SIA “Liepājas enerģija” īstenotos pasākumus energopārvaldības jomā un atzinis uzņēmuma atbilstību starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasībām.

Sertifikāts izsniegts, balstoties uz “Liepājas enerģijas” energopārvaldības sistēmas sertifikācijas audita rezultātiem. Lai izvērtētu uzņēmuma paveikto enerogpārvaldības sistēmas jomā, “Bureau Veritas Latvia” eksperti apmeklēja dažādus objektus “Liepājas enerģijas” struktūrvienībās, ražošanas objektos un siltumtrašu rekonstrukciju norises vietās, novērtējot siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu darbību, kā arī īstenotos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Audita ietvaros “Liepājas enerģija” saņēma augstu novērtējumu par paveikto, turklāt sertifikācijas laikā nav konstatēta neviena neatbilstība noteiktajām prasībām.

Anatolijs Suškovs, “Liepājas enerģijas” valdes priekšsēdētājs: “Efektīva energoresursu pārvaldība un nepārtraukta attīstība siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas jomā vienmēr bijis viens no uzņēmuma darbības pamatprincipiem, tādēļ energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana bija loģisks solis. Saņemot starptautiski atzītu sertifikātu, esam gandarīti, ka arī trešās puses augsti novērtējušas “Liepājas enerģijas” paveikto energoefektivitātes procesu nepārtrauktā uzlabošanā, energoefektivitātes mērķu sasniegšanā un finansiālo ieguvumu radīšanā. Sertifikāts ir vēl viens apliecinājums mums pašiem, esošajiem, potenciālajiem klientiem un partneriem, ka uzņēmuma darbība ir balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem.”

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, “Liepājas enerģija” turpmāk regulāri veiks energoresursu patēriņa analīzi un īstenos energopārvaldības pasākumus saskaņā ar uzņēmuma apstiprināto energopolitiku. Regulārā datu analīze ļaus izvērtēt iespējas ietaupīt energoresursus un nodrošināt jau tā videi draudzīgā siltumenerģijas pakalpojuma ekoloģiskās ietekmes samazināšanu. Sertifikāta saņemšana ir arī apliecinājums labai vides pārvaldības praksei, kas atbilst Liepājas pilsētas pašvaldības 2014. gadā apstiprinātajai Liepājas ilgtspējas stratēģijai enerģētikā 2014. – 2020. gadam.

2016. gadā SIA “Liepājas enerģija” sertificēja arī kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2009 starptautiskā standarta prasībām.

ISO 50001 ir Energopārvaldības sistēmas standarts, kas definē lietošanas un prasību norādījumus, kuri palīdz izveidot un uzturēt energopārvaldības sistēmu organizācijās neatkarīgi no to darbības nozares. Standarta mērķis ir uzlabot enerģijas izmantošanas efektivitāti, samazināt siltumnīcas gāzu emisiju un citas saistītās ietekmes un samazināt enerģijas izmaksas.

Sertifikācijas auditu veica “Bureau Veritas Latvia” – uzņēmums ar vairāk nekā 180 gadu pieredzi vairāk nekā 140 valstīs kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības, kā arī pārtikas drošības pārvaldības sistēmu sertifikācijas, kvalitātes apmācību u.c. jomās. “Bureau Veritas Certification” zīme ir starptautiskā līmenī atzīts simbols, kas nozīmē sertificētā uzņēmuma spēkā esošās saistības attiecībā uz izcilību, ilgtspējīgu darbību un uzticamību.

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā 87 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: agija.terauda@liepajasenergija.lv
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI