“Liepājas enerģija” saņem “Ilgtspējas indeksa” zelta kategorijas novērtējumu

1. jūnijā iniciatīvas “Ilgtspējas indekss” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā SIA “Liepājas enerģija” ieguva augsto zelta kategorijas novērtējumu. Rezultāti, kas apliecina uzņēmuma darbības atklātību, caurskatāmību un atbildīgu rīcību, sasniegti, pateicoties profesionālajiem uzņēmuma darbiniekiem un augstajam klientu novērtējumam.

Anatolijs Suškovs, “Liepājas enerģijas” valdes priekšsēdētājs: “Man ir patiess prieks, ka divu gadu laikā, kopš piedalāmies “Ilgtspējas indeksā”, esam sasnieguši tik augstu rezultātu, un zelts, ko šodien turam rokās, ir atzinība par mūsu ilggadējo darbu uzņēmuma attīstībā un klientu vajadzību nodrošināšanā, ieguldījumu mūsu darbinieku un viņu ģimeņu labklājības paaugstināšanā, lojālu ilgtermiņa attiecību veidošanu ar mūsu klientiem un sadarbības partneriem, ieguldījumu Liepājas jauniešu profesionālās izaugsmes attīstībā un drošas, ilgtspējīgas apkārtējās vides saglabāšanā. Par sasniegto rezultātu vēlos teikt īpašu paldies mūsu uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem – mēs turpināsim iesākto un tieksimies kļūt vēl labāki!”

“Liepājas enerģija” kā “zaļās” siltumenerģijas ražotājs savā pamatdarbībā izmanto tehnoloģijas un iekārtas, kas atstāj iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, turpina pilnveidot pilsētas siltumtīklu infrastruktūru un efektīvi apsaimnieko sev piederošos īpašumus, lai Liepāja tās iedzīvotājiem un viesiem būtu droša, zaļa un sakopta.

Tāpat uzņēmums iesaistās un atbalsta aktivitātes, kas saistītas ar bērnu un jauniešu izglītošanu siltumenerģijas jomā, kā arī, nodrošinot prakses vietas un sniedzot dažāda veida atbalstu studiju laikā, veicina jauniešu interesi par inženiertehniskajām nozarēm un darba iespējām Liepājas uzņēmumos.

“Liepājas enerģija” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuram svarīgi ne vien sniegt kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu, bet arī rūpēties par sabiedrību, kurā tā darbojas; jebkura biznesa ilgtspēja ir cieši saistīta ar sabiedrības labklājību, tādēļ “Liepājas enerģija” veicina personu ar īpašām vajadzībām – primāri bērnu un jauniešu –, pensionāru un maznodrošinātu personu labklājības paaugstināšanu, atbalstot sporta un kultūras pasākumu realizēšanu, rehabilitācijas aktivitāšu īstenošanu, mācību līdzekļu, speciālā inventāra un citu nepieciešamo līdzekļu iegādi.

Iniciatīvā “Ilgtspējas indekss” šogad piedalījās 80 uzņēmumu un godalgas saņēma 54 uzņēmumi; “Liepājas enerģija” ir vienīgais starp Liepājas uzņēmumumiem, kas saņēma zelta godalgu. Pērn siltumapgādes uzņēmums ieguva sudraba kategorijas novērtējumu.

“Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 98 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: agija.terauda@liepajasenergija.lv
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI