“Liepājas enerģija” uzsāk siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes

SIA “Liepājas enerģija”, gatavojoties nākamajai apkures sezonai, uzsākusi ikgadējās siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kas ir visefektīvākā kontroles metode, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošumu, kā arī savlaicīgi atklātu un novērstu iespējamās bojājumu vietas. Pārbaudes pilsētā turpināsies līdz septembrim.

Hidraulisko pārbaužu gaitā katru siltumtīklu posmu izmēģina ar paaugstinātu spiedienu, kontrolējot cauruļvadu, armatūras, savienojuma atloku un kompensatoru blīvumu. Konstatējot bojājumus un izvērtējot to raksturu, nekavējoties tiek veikti nepieciešamie remontdarbi.

Pārbaudes centralizētajai siltumapgādes sistēmai pievinotajos Liepājas namos tiek veiktas dažādā laikā, par ko uzņēmums likumā noteiktajā kārtībā brīdina namu īpašniekus un apsaimniekotājus, kuru uzdevums savukārt ir sniegt informāciju namu iedzīvotājiem.

Hidraulisko pārbaužu laikā visiem siltumenerģijas patērētājiem jābūt droši atslēgtiem no siltumtīkliem, tāpēc iedzīvotājiem, kuru mājokļos tiek veiktas hidrauliskās pārbaudes, nav pieejams karstais ūdens. Pēc pārbaudes lielākajā daļā namu karstā ūdens padeve tiks atjaunota uzreiz, bet, ja atsevišķi siltumtīklu posmi pārbaudi neiztur, ir iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.

28. jūnijā hidrauliskās pārbaudes tiks veiktas Oskara Kalpaka ielā 52/56, 58, 60, 62, 64, 66, Siļķu ielā 12, 14, 16, 16A, 18, 20A, 22A, 24, 26A, Strazdu ielā 4, 4B, 6, 10, 12, 14, 16, 18, Krūmu ielā 29 un 41/43. Nākamās tuvākās hidrauliskās pārbaudes plānotas 3. un 6. jūlijā. Papildu informācija pieejama šeit.

Hidrauliskās pārbaudes un rekonstrukciju darbus “Liepājas enerģija” plāno tā, lai laika periods, kad iedzīvotāji nesaņem pakalpojumu, būtu maksimāli īss. Par plānotajiem pakalpojumu padeves traucējumiem uzņēmums savlaicīgi informē namu apsaimniekotājus, kuri attiecīgi tālāk nodrošina informācijas pieejamību iedzīvotājiem. „Liepājas enerģijas” aktualitātēm un rekonstrukciju darbu plānam iedzīvotāji var sekot līdzi arī uzņēmuma mājas lapā www.liepajasenergija.lv vai zvanot Klientu daļai pa tālruni 63488866.

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI