„Liepājas enerģijas” desmit gadu izaugsme

Aizvadīta SIA „Liepājas enerģija” desmitā apkures sezona; tie ir desmit gadi, kuru laikā uzņēmums, atpērkot aktīvus no neefektīva un novecojuša siltumenerģijas pakalpojuma sniedzēja, attīstījies par drošu, perspektīvu un ilgtspējīgu partneri saviem klientiem. Desmit gados iegūta arī finansiāla stabilitāte, sakārtota Liepājas pilsētas siltumapgādes sistēma, izbūvēti moderni siltuma avoti, izvērsta „zaļās” enerģijas ražošana un siltumsistēmas efektivitāte paaugstināta līdz 80%. Tomēr „Liepājas enerģija” pie sasniegtā neapstājas un turpina darbības pilnveidi, lai liepājniekiem nodrošinātu arvien konkurētspējīgāku pakalpojumu.

Tieši pirms desmit gadiem  AS “Latvenergo”, Liepājas pilsētas dome un SIA “Jaunā fabrika” ar mērķi sakārtot Liepājas pilsētas siltumapgādes sistēmu izveidoja uzņēmumu ”Liepājas enerģija”. Toreiz, 2005. gada vasarā, tie bija neapmierināti klienti, apjukuši darbinieki, neefektīvas siltumtrases, morāli un fiziski novecojuši siltumavoti, tomēr profesionālai vadības komandai izdevās mērķtiecīgi sakārtot un virzīt uzņēmumu, un jau tā paša gada novembrī „Liepājas enerģija” uzsāka siltumenerģijas pakalpojuma nodrošināšanu liepājniekiem. Šobrīd „Liepājas enerģija” ir viens no labākajiem savas jomas uzņēmumiem valstī.

Vērtējot uzņēmuma pirmo gadu darbību, tā valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs norāda uz lielāko izaicinājumu: „grūtākais bija pārliecināt klientus un sadarbības partnerus par mūsu plānu reālumu un spēju tos īstenot, un ka pienāks brīdis, kad “Liepājas enerģija” kā siltuma ražošanas un piegādes uzņēmums būs tāds, kāds tas ir šodien – efektīvs, drošs, konkurētspējīgs, moderns un videi draudzīgs. Neticība mūsu plāniem bija ļoti liela, jo kurš gan toreiz varēja iedomāties, ka tā nav zinātniskā fantastika, bet īstenojamas ieceres? Tas bija grūtākais – pārvarēt neticību, bet pārējais – vajadzēja tikai darīt.”

Un „Liepājas enerģija” darīja un dara – sakārtojot Liepājas pilsētas siltumapgādi, klientu objektos uzstādīti ēku individuālie siltummezgli, kas ļauj siltumenerģiju patērēt ekonomiski un atbilstoši ārgaisa temperatūrai un klientu komforta līmenim. Par ceturtdaļu – no 127 km līdz 97 km – optimizēts siltumtrašu garums, tādējādi paaugstinot darbības efektivitāti, rekonstruēti 59% no visiem pilsētas siltumtīkliem, siltuma zudumi samazināti vairāk nekā uz pusi, bet kopējā siltumsistēmas efektivitāte paaugstināta par vairāk nekā 30%. Tāpat uzņēmuma darbību nodrošinošie siltumavoti – biokoģenerācijas stacija un gāzes koģenerācijas stacija – ir vieni no modernākajiem un efektīvākajiem ne vien Latvijā, bet arī Eiropā.

Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji ir stabili un liecina par pareizu virzienu, īstenojot uzņēmuma biznesa plānā un attīstības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus. „Liepājas enerģijas” darbības laikā uzņēmuma apgrozījums palielinājies pusotru reizi – no 11,8 miljoniem eiro 2006. gadā līdz 19 miljoniem eiro 2014. gadā, bet pērn gūtā peļņa sastāda 14% jeb 2,6 miljonus eiro no apgrozījuma. 90% no pērn gūtās peļņas izmaksāta akcionāriem dividendēs, bet atlikusī daļa tiks ieguldīta siltumtrašu rekonstrukcijā, kas ir ieguvums arī visiem liepājniekiem.  Kopš uzņēmuma darbības uzsākšanas realizēti pieci vērienīgi attīstības projekti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu vairāk nekā 13 miljonu eiro apmērā. „Liepājas enerģijas” stabilos finanšu rādītājus veido ne vien efektīva darbība, bet arī akcionāru – un galvenokārt tieši „Latvenergo” – investīcijas, kas uzņēmuma darbības sākumposmā bija neaizstājamas.

Raugoties nākotnē un „Liepājas enerģijas” tālākajā attīstībā, uzņēmums plāno maksimāli palielināt „zaļās” enerģijas ražošanas apjomu, tādējādi mazinot atkarību no importētās dabasgāzes, dažādojot kurināmā izvēli un palielinot siltumapgādes sistēmas drošību, atbalstot vietējos mežizstrādes uzņēmumus, kā arī samazinot siltumenerģijas ražošanas izmaksas un tarifu, kas ir būtisks ieguvums katram siltumenerģijas lietotājam. Trīs gadu laikā kopš „Liepājas enerģija” uzsākusi siltumenerģijas ražošanu arī no atjaunojamā kurināmā – koksnes šķeldas – saražotās „zaļās” siltumenerģijas apjoms no nulles sasniedzis 65%.

Arī turpmāk „Liepājas enerģija” plāno palielināt „zaļās” enerģijas ražošanas apjomu – piemēram, šobrīd notiek projekta izpēte, lai rekonstruētu un pielāgotu šķeldas izmantošanai vienu no mazajām katlu mājām – šāds solis ļautu vēl vairāk palielināt biomasas īpatsvaru. Šķeldas patēriņa apjoma ziņā Liepāja ierindojas trešajā vietā starp citām Latvijas pilsētām, kurās siltumenerģijas ražošanā tiek izmantots šis kurināmā veids.

„Liepājas enerģija” šobrīd īsteno arī modernu attālinātās skaitītāju mērījumu nolasīšanas projektu, kas, pateicoties telemetrijas pakalpojumam, ļauj siltuma un ūdens piebarošanas skaitītāju mērījumiem sekot līdzi tiešsaistē, datu informācijai automātiski atjaunojoties katras 15 minūtes. Sistēmas darbības rezultātā optimizēti resursi, kas patērēti manuālai objektu apsekošanai, efektīvāk pārvaldīta siltumenerģijas ražošana, samazināti siltuma zudumi un nekavējoties apzinātas radušās problēmas vai noplūdes klientu siltumtīklos. Šobrīd attālināta mērījumu nolasīšana notiek pilotprojekta laikā uzstādītajiem 687 siltuma un 373 ūdens piebarošanas skaitītājiem, bet tuvākajā nākotnē uzņēmums plāno telemetrijas pakalpojumu nodrošināt visos savos objektos.

Jauno apkures sezonu „Liepājas enerģija” plāno uzsākt ar kārtējo tarifa samazinājumu saviem klientiem – šobrīd tarifa izmaiņu projekts tiek skatīts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Samazinot tarifu par 22% laikā no 2011. gada līdz 2013. gada nogalei, Liepāja no pilsētas ar augstāko siltumenerģijas tarifu šobrīd valsts mērogā stabili ierindojas starp pilsētām ar zemākajiem tarifiem.

Turpmākajos gados „Liepājas enerģija” plāno centralizētajai siltumapgādei pievienot arvien vairāk jaunu pakalpojuma lietotāju, jo aptuveni 20 līdz 30 jauno klientu, kas ik gadu pievienojas centralizētajai siltumapgādei, apliecina, ka uzņēmuma sniegtais pakalpojums ir ne tikai drošs un ilgtspējīgs, bet tas kļūst arvien komfortablāks klientam un draudzīgāks apkārtējai videi.

Izvirzot vēl citus nākotnes mērķus un attīstības uzdevumus, „Liepājas enerģija” šobrīd izstrādā jaunu biznesa plānu periodam līdz 2024. gadam.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI