Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu aprīlī

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 268 „Par SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību”, lemjošās daļas 2.punkts (publicēts 21.12.2022. Latvijas Republikas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”) un nākamā mēneša Title Transfer Facility Nīderlandes biržas nākotnes finanšu instrumenta cenas indeksu (TTF NATURAL GAS INDEX (TTFI)), kas saskaņā ar theice.com tirdzniecības platformas datiem 2023. gada aprīlim ir 43.974 (publicēts https://www.theice.com/marketdata/reports/282) un kam atbilst SIA “Liepājas enerģija” iepirktās dabasgāzes cena 57.00 EUR/MWh, 2023. gada aprīlī noteikt šādu siltumenerģijas tarifu:

  • siltumenerģijas tarifs 88.25 EUR/MWh (bez PVN);
  • siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām (ar valsts atbalstu) 78.12 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs mājsaimniecībām (ar valsts atbalstu – centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam) aprēķināts saskaņā ar “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7. panta 2. daļu kā 50% no starpības starp siltumenerģijas tarifu 88.25 EUR/MWh un 68 EUR/MWh, t.i. 50% x (88.25 – 68.00) = 10.13 EUR/MWh.

Kopējais atbalsts mājsaimniecībām 10.13 EUR/MWh.

PVN likmes:

  • iedzīvotājiem, kas izlieto siltumenerģiju mājsaimniecību vajadzībām – 12%;
  • pārējiem – 21%.

Informācijai: valsts atbalsts tiek norādīts visos “Liepājas enerģija” sagatavotajos rēķinos mājsaimniecībām. Katras mājas siltumenerģijas patēriņš rēķinā tiek atspoguļots kopā ar valsts atbalstu.

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI