Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu maijā

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 15.12.2022. lēmumu Nr. 268 „Par SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību”, lemjošās daļas 2.punkts (publicēts 21.12.2022. Latvijas Republikas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”) un nākamā mēneša Title Transfer Facility Nīderlandes biržas nākotnes finanšu instrumenta cenas indeksu (TTF NATURAL GAS INDEX (TTFI)), kas saskaņā ar theice.com tirdzniecības platformas datiem 2023. gada maijam ir 42.529 (publicēts https://www.theice.com/marketdata/reports/282) un kam atbilst SIA “Liepājas enerģija” iepirktās dabasgāzes cena 55.50 EUR/MWh, 2023. gada maijā noteikts:

  • siltumenerģijas tarifs 87.73 EUR/MWh (bez PVN).

Valsts atbalsts centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumam mājsaimniecību lietotājiem saskaņā ar “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” tika piemērots līdz 30.04.2023.

PVN likmes:

  • iedzīvotājiem, kas izlieto siltumenerģiju mājsaimniecību vajadzībām – 12%;
  • pārējiem – 21%.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI