Pieaugot dabas gāzes cenai palielinās arī siltumenerģijas tarifs

SIA „Liepājas enerģija”  jau vairākus gadus strādā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto diferencēto siltumenerģijas tarifu, kas mainās līdz ar dabas gāzes cenu. Šā gada janvārī noteiktā gāzes cena SIA „Liepājas enerģija” ir 210 Ls par 1000 nm3 gāzes, kas nozīmē, ka patērētājiem siltumenerģijas tarifs ir 50,74 Ls + PVN par 1 megavatstundu (MWh)  siltumenerģijas.

Dabas gāze ir viena no lielākajām komponentēm siltumenerģijas tarifā un veido vairāk kā 70% no tā. Pieaugot gāzes cenai no 175 Ls/1000 m3 līdz 210 Ls/ 1000 m3 jeb par 20 %, pieaug arī siltumenerģijas tarifs no 46,48 Ls/ MWh līdz 50,74 Ls/MWH vai par 9,2 %.

Kā norāda SIA „Liepājas enerģija” valdes loceklis Andris Štāls, pieaugums ir mazāks nekā citās lielākajās pilsētās (piemēram, Rīgā pieaugums ir 13%), un tas ir panākts mērķtiecīgi modernizējot siltumapgādi. 2011. gadā siltumenerģijas tarifs Liepājā tika samazināts divreiz un tas bija saistīts ar veiktajiem darbiem – koģenerācijas stacijas izbūvi Tukuma ielā 2A un ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu veiktajiem maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem.

Arī šogad pilsētas siltumapgādē „Liepājas enerģija”, piesaistot ES finansējumu,  ieguldīs prāvus finanšu līdzekļus. Šobrīd  jau notiek jaunās biokoģenerācijas stacijas būvniecība, ko darbinās ar atjaunojamu energoresursu – šķeldu. Tas mazinās dabasgāzes cenas ietekmi un dos iespēju siltumenerģiju saražot lētāk. Tas nenoliedzami nesīs arī tarifa samazinājumu, jo plānots, ka jaunā stacija saražos aptuveni 20% no nepieciešamās siltumenerģijas.

SIA „Liepājas enerģija” aicina iedzīvotājus rūpēties arī par savu māju sakārtošanu un siltumenerģijas taupīšanu. Kā rāda siltumenerģijas patēriņa analīze, tad jau šobrīd to namu iedzīvotāji, kas ir sakārtojuši un nosiltinājuši mājas, par apkuri maksā ievērojami mazāk. Maksu par apkuri veido izlietotās siltumenerģijas daudzums, kas tiek reizināts ar siltumenerģijas tarifu. Izmantojot mazāk siltumenerģijas arī par apkuri jāmaksā ir mazāk.

 

Informāciju sagatavoja

SIA „Liepājas enerģija”

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI