SIA „Liepājas enerģija” aicina patērētājus būt disciplinētiem un regulāri veikt norēķinus par siltumenerģiju

Maksājumi par patērēto siltumenerģiju no atsevišķu lietotāju puses netiek veikti disciplinēti un SIA „Liepājas enerģija” brīdina par siltumenerģijas padeves pārtraukšanu nemaksātājiem saskaņā ar likumdošanu. Patērētāju parāds sastāda 508 tūkst. latu, neskaitot tekošo maksājumu.

Liepājā pagaidām apkures sezona notiek bez starpgadījumiem. SIA „Liepājas enerģija” ir vienmēr pilnībā un laicīgi norēķinājusies par kurināmo ar tā piegādātāju AS „Latvijas gāze”. Pagaidām neesot arī pamata uzskatīt, ka varētu veidoties līdzīga situācija kā citās Latvijas pilsētās, kurās ir apdraudēta gāzes un siltumenerģijas padeve.

SIA “Liepājas enerģija”  brīdina patērētājus, saistībā arī maksājumu disciplīnas pasliktināšanos. Mājas, kurām norēķini par izlietoto siltumenerģiju būs neapmierinoši, tiks atslēgtas no siltumapgādes līdz parāda nomaksai. Viszemākais norēķinu apjoms ir namu pārvalžu „Jaunliepāja” un it īpaši „Karosta” apsaimniekotajās mājās – 380 tūkst. latu. Savukārt „Vecliepāja” kopumā maksājumus veic disciplinēti, lai arī atsevišķu māju apmaksas disciplīna nav apmierinoša. Salīdzinoši nelieli pārādi ir arī citiem patērētājiem – dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kooperatīviem un uzņēmumiem. kas sastāda 128 tūkst. latu, tomēr vairums no namu apsaimniekošanas biedrībām savus maksājumus veic savlaicīgi.

Kā norādīja SIA „Liepājas enerģija” valdes loceklis Ingars Baļčūns, uzņēmums būs spiests pieņemt radikālus lēmumus, lai neapdraudētu siltumenerģijas padevi godprātīgajiem patērētājiem un varētu mierīgi noslēgt apkures sezonu. Tāpat nemaksātājiem būs izvirzīti stingri priekšapmaksas noteikumi pirms uzsākt 2009./2010. apkures sezonu. Tas tiek darīts ar vienu vienīgu mērķi, lai nedisciplinēto maksātāji netraucētu siltumenerģijas saņemšanu kārtīgajiem klientiem.

Kā nosaka MK noteikumi nr. 876 no 2008. gada 21. oktobra, ja lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem, tad piegādātājs pēc trīs dienām var pārtraukt siltumenerģijas padevi. Savukārt Enerģētikas likuma izpratnē lietotājs ir māja kā viens veselums. Tādā gadījumā diemžēl kopā ar nemaksātājiem būs spiesti ciest arī godprātīgie patērētāji, kas regulāri veic savus maksājumus. Tādēļ SIA „Liepājas enerģija” aicina iedzīvotājus pie savas mājas apsaimniekotāja noskaidrot, vai mājai ir parāds un cik liels tas ir, un risināt ar to jautājumus jau tuvāko dienu laikā. Pareizāk ir rast risinājumu, nevis sagaidīt situāciju, kad sankcijas kļūst neizbēgamas.

Ingars Baļčūns teica, ka uzņēmums apzinās sarežģīto sociālo situāciju pilsētā, bet pozitīvais ir tas, ka ar 1. maiju ir sagaidāms siltumenerģijas tarifa samazinājums, dabasgāzes cenas samazinājuma rezultātā, tāpat arī gada beigās plānots tarifu samazinājums uzņēmumā veikto uzlabojumu dēļ. Uzņēmuma plāns ir tuvāko 3 – 4 gadu laikā nodrošināt vienu no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī, izmantojot koģenerācijas un biomasas iekārtu priekšrocības.

SIA „Liepājas enerģija” aicina norēķināties par patērēto siltumenerģiju savlaicīgi un reizē arī brīdina, ka maksājumu neveikšana noteiktajā termiņā var kalpot par iemeslu siltumenerģijas padeves pārtraukšanai.

Informāciju sagatavoja
SIA „Liepājas enerģija”
lenergija@inbox.lv

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI