SIA “Liepājas enerģija” gatava jaunajai apkures sezonai

SIA “Liepājas enerģija”, gatavojoties jaunajai apkures sezonai, ir veikusi visus plānotos remontdarbus siltumtīklos, veikusi siltumenerģijas ražošanas iekārtu tehnisko apkopi un noslēgusi līgumus ar šķeldas piegādātājiem. Līdz ar to ikvienam liepājniekam savā mājoklī ir iespēja savlaicīgi saņemt siltuma pakalpojumu.

“Lēmums par apkures sezonas uzsākšanu nemainīgi ir pašu iedzīvotāju ziņā – lai pieslēgtu apkuri, ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja vai pārstāvja, kurš ir tieši atbildīgs par apkures nodrošināšanu ēkā. Varu apliecināt, ka vasaras sezona uzņēmumam ir bijusi aktīva, jo esam mērķtiecīgi un kvalitatīvi veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus pirms jaunās apkures sezonas,” norāda SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Optimālais laiks, kad uzsākt apkures sezonu, ir ārgaisa temperatūrai samazinoties līdz aptuveni +10 grādiem – tas ir laiks, kad dienā vēl ir pietiekami silts un apkure nav nepieciešama, savukārt vakarā un nakts laikā, temperatūrai pazeminoties, iespējams uzsākt nelielu siltumenerģijas lietojumu, tādējādi izvairoties no drēgnuma un mitruma mājokļos. Ēku individuālie siltummezgli nodrošina iespēju, ka siltumenerģija tiek patērēta tikai pie noteiktas ārgaisa temperatūras, ko izvēlējušies un siltummezglā ieregulējuši paši iedzīvotāji vai namu apsaimniekotājs, savukārt temperatūrai paaugstinoties, siltummezgls automātiski izslēgsies un siltumenerģija netiks patērēta.

Uzsākot apkures sezonu, mājām, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), ja sistēma ir sakārtota un darbojas režīmā, kādu paredz tā ekspluatācija, atliek tikai precīzi ievadīt darbības parametrus – vēlamo temperatūru dzīvokļos un ISM patstāvīgi nodrošinās uzstādījumus automātiskajā režīmā.

Liepājā apkures sezona ierasti sākas oktobrī, bet jau šobrīd atsevišķi klienti izvēlējušies uzsākt siltumenerģijas pakalpojuma lietošanu.

Šī gada astoņos mēnešos uzņēmums ir investējis 353,000 EUR centralizēto siltumtrašu rekonstrukcijās un jaunu klientu pieslēgumu izbūvēs. Šobrīd centralizētajam siltumtīklam ir pievienoti 13 jauni klienti ar kopējo slodzi 1.11 MW.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 63425673

Mob. tālr.: +371 26411638

[email protected]

 

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI