SIA “Liepājas enerģija” gatava jaunajai apkures sezonai

SIA “Liepājas enerģija” ir veikusi plānotos remontdarbus siltumtīklos, kā arī siltumenerģijas ražošanas iekārtu tehnisko apkopi un noslēgusi līgumus ar šķeldas piegādātājiem, lai atbildīgi sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

“Lēmums par apkures sezonas uzsākšanu nemainīgi ir pašu iedzīvotāju ziņā – lai pieslēgtu apkuri, ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja vai pārstāvja, kurš ir atbildīgs par apkures nodrošināšanu ēkā. Piemērotākais laiks, kad uzsākt apkures sezonu, ir ārgaisa temperatūrai samazinoties līdz aptuveni +10 grādiem, jo tas ir laiks, kad dienā vēl ir pietiekami silts un apkure nav nepieciešama, savukārt vakarā un nakts laikā, temperatūrai pazeminoties, iespējams uzsākt siltumenerģijas izmantošanu pēc nepieciešamības, tādējādi izvairoties no drēgnuma un mitruma mājokļos,” norāda SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Ēku individuālie siltummezgli nodrošina iespēju, ka siltumenerģija tiek patērēta tikai pie noteiktas ārgaisa temperatūras, ko izvēlējušies un siltummezglā ieregulējuši paši iedzīvotāji vai namu apsaimniekotājs, savukārt temperatūrai paaugstinoties, siltummezgls automātiski izslēgsies un siltumenerģija netiks patērēta.

Uzsākot apkures sezonu, mājām, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), ja sistēma ir sakārtota un darbojas režīmā, kādu paredz tā ekspluatācija, atliek tikai precīzi ievadīt darbības parametrus – vēlamo temperatūru dzīvokļos un ISM patstāvīgi nodrošinās uzstādījumus automātiskajā režīmā.

Liepājā apkures sezona ierasti sākas oktobrī, bet jau šobrīd atsevišķi klienti izvēlējušies uzsākt siltumenerģijas pakalpojuma lietošanu. Pirmdien, 20. septembrī, siltuma pakalpojumu pilsētā jau saņem 12% uzņēmuma klientu (no 1119 klientiem apkuri ir pieslēdzis 131 klients).

Turklāt uzņēmums turpina ieguldīt apjomīgu darbu, lai centralizētajai apkurei pievienotu arvien jaunus klientus, pieslēgumu izbūves darbi vēl norit un plānots,  ka šie darbi tiks pabeigti līdz novembra beigām.

Šogad kopējā izbūvētā jauda ir 2,247 MW (pieci jauni klienti), kopējais izbūvētais siltumtrases garums ir 1,343 kilometri. Tuvākajā laikā tiks pabeigti darbi Peldu iela un Brīvības ielā ar kopējo jaudu 0,856 MW (trīs jauni klienti) ar kopējo siltumtrases garumu 0,535 kilometri.

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tālr.: +371 26411638

[email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI