SIA “Liepājas enerģija” gatavojas vasaras rekonstrukcijas darbiem

SIA “Liepājas enerģija” gatavojas plānotajiem siltumapgādes sistēmas  rekonstrukcijas darbiem, lai palielinātu ražošanas efektivitāti un lietderības koeficentu, un līdz ar to samazinātu dabas gāzes, kā kurināmā patēriņu un siltumenerģijas tarifu.  Šogad plānots investēt 5,83 milj. latu. Balstoties uz līdz šim veiktajiem uzlabojumiem un 2009. gadā paredzētajām investīcijām, uzņēmums plāno no 2009. gada oktobra samazināt siltumenerģijas tarifus.

2009. gadā apstiprinātās investīcijas 5,83 milj. latu apmērā ir aptuveni  tikpat lielas kā iepriekšējos trijos gados kopā. Lielāko daļu summas veido jauna koģenerācijas iekārtu uzstādīšanas pirmā kārta, kas dos iespēju paralēli siltumenerģijai ražot arī elektroenerģiju. Savu gatavību  piedalīties koģenerācijas bloku uzstādīšanā TECā un Tukuma ielas katlumājā ir izteikušas 8 kompānijas. Jau iepriekš stāstīts, ka SIA „Liepājas enerģija” uzstādīs divus koģenerācijas blokus ar jaudu 4 megavati (MW) siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai katrā no minētajām ražotnē. „Liepājas enerģija” šogad turpinās arī izpētes darbu par jauna siltumavota uzstādīšanu TEC, izvērtējot alternatīvā kurināmā – BIO masas – izmantošanu.

„Liepājas enerģija” speciālisti arī aktīvi strādā, lai sagatavotu projekta pieteikumu ES struktūrfondiem un piesaistītu finansējumu siltumtrašu rekonstrukcijai. 2007. gadā uzņēmums veica siltumtrašu aerofotogrāfēšanu, kas deva pilnīgu informāciju par siltumtrašu stāvokli un ļaus ilgtermiņā mērķtiecīgi un ekonomiski pamatoti modernizēt  siltumtīklus, jo ir svarīgi, lai veiktie darbi dotu rezultātu jau nākamajā apkures sezonā.

Jau 2009. gadā uzņēmums renovēs siltumtrases, turpinot paaugstināt pārvades tīklu efektivitāti, modernizēs siltuma ražojošos avotus, paaugstinot to efektivitāti un drošumu, kā arī ieviesīs  jaunas tehnoloģijas. Siltumtrašu remontam 2009. gadā ir atvēlēti 369 tūkst. latu, jaunu iekārtu uzstādīšanai 873 tūkst. latu, bet pārējiem projektiem 594 tūkstošus latu.

SIA “Liepājas enerģija”

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI