SIA “Liepājas enerģija” īsteno projektu par fosilā kurināmā aizstāšanu

2022.gada 19. oktobrī SIA “Liepājas enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 14 (četrpadsmit) mēneši.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī, kā arī uzlabot katlumājas darbības efektivitāti.

Projekta mērķa sasniegšana sniegs sekojošus ieguvumus:

  • paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte no atjaunīgiem energoresursiem (turpmāk AER) un to īpatsvars bilancē;
  • tiks izbūvēts jauns šķeldas siltumavots, kas apvienos katlu māju Grīzupes ielā 89, Slimnīcas ielā 15 un Slimnīcas ielā 25 siltumapgādes sistēmas vienotā centralizētā siltumapgādes tīklā, pieslēdzot arī jaunus patērētājus;
  • tiks nodrošināta gandrīz pilna pāreja no fosilā uz atjaunojamo kurināmo katlu māju Grīzupes ielā 89, Slimnīcas ielā 15 un Slimnīcas ielā 25 esošajās siltumapgādes sistēmās;
  • ievērojami samazināts kaitīgo izmešu daudzums;
  • perspektīvā pieslēgt jaunus patērētājus;
  • siltuma tarifa prognozējamība;
  • apkures katlu darbības pārtraukumu samazināšana, novēršot apkures pakalpojuma darbības pārtraukumus;
  • uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību.

Kohēzijas fonda finansējums: atbalsta summa ir 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 166 400,00 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti eiro).

 

 

 

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI