SIA „Liepājas enerģija” maģistrālo siltumtīklu pārbaude norisinājusies veiksmīgi

7. jūnija pēcpusdienā visā pilsētā tika atjaunota siltumenerģijas padeve, kas tika pārtraukta 2. jūnijā, kad tika uzsākta maģistrālo siltumtīklu hidrauliskā pārbaude. Siltumtrašu pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos par to drošību un gatavību jaunajai apkures sezonai, bet nepieciešamības gadījumā nomainītu nedrošos siltumtrašu posmus.
Kā pastāstīja SIA “Liepājas enerģija” Ražošanas daļas vadītājs Teodors Maļauko, hidrauliskā pārbaude notikusi veiksmīgi un lielai daļai patērētāju siltumenerģijas padevi uzņēmums jau atjaunoja 5. jūnija pēcpusdienā. Atkārtota pārbaude notiks pirms apkures sezonas, bet par siltumenerģijas padeves pārtraukumiem SIA “Liepājas enerģija” informēs laicīgi.
SIA „Liepājas enerģija” saskaņā ar Investīciju plānu turpina arī plānotos remonta un rekonstrukcijas darbus. Noslēgumam tuvojas siltumtrases rekonstrukcija Piltenes ielā, kur tika nomainīti 235 m siltumtrases. Siltumenerģijas padeve ir pilnībā atjaunota, bet vēl turpinās zemes darbi, kam sekos Piltenes ielas labiekārtošanas darbi, ko saskaņā ar Liepājas pilsētas ielu segumu nomaiņas programmu veiks SIA „CTB”. Šobrīd notiek arī darbi Grīzupes ielā, kur tiek mainīts siltumtrases posms 500 m garumā. Visur vecie un nolietotie siltumtrašu posmu vietā tiek liktas mūsdienīgas iepriekš izolētās caurules, kurām ir ievērojami garāks drošas ekspluatācijas termiņš.
Kā norādīja SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs visi darbi tiek veikti, lai palielinātu siltumapgādes drošību un efektivitāti. Tāpat darbi tika plānoti tā, lai siltumenerģijas padeves pārtraukumi būtu minimāli.
Kopumā SIA „Liepājas enerģija” šogad plānotās kopējās investīcijas 2,43 milj. latu. Iecerēts mainīt iekārtas katlumājās ar zemu efektivitāti, uzstādīt jaunu ūdens sildāmo katlu Tukuma ielas katlumājā, nomainīt maģistrālos siltumtīklus aptuveni 1,4 km garumā, bet iekškvartālu 3,3 km garumā.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI