SIA “Liepājas enerģija” saņem Zelta kategorijas apbalvojumu Ilgtspējas indeksā

SIA “Liepājas enerģija” piektdien, 17. jūnijā, saņēma Zelta kategorijas apbalvojumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) organizētajā Ilgtspējas indeksā. Saņemtais apbalvojums apliecina uzņēmuma ilgtspēju atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās un sociālās atbildības virzienos.

Ilgtspējas indeksā uzņēmums piedalās kopš 2016. gada, apliecinot uzņēmuma darbības atklātību, caurskatāmību un atbildīgu rīcību attiecībās ar klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību, kā arī attieksmē pret apkārtējo vidi.  2017. un 2018. un 2020. gadā uzņēmums saņēma Zelta kategorijas apbalvojumu, savukārt 2016. gadā – Sudraba kategorijas apbalvojumu.

“Ilgtspēja – tas ir domāšanas veids un darba stils, kā arī dažādas labās prakses un pieredzes, bet pamatā tā ir uzņēmuma attieksme pret pilsētas siltumapgādes procesu kopumā, cienot darbiniekus, klientus un dabas vērtības. Uzņēmums savā darbībā ievēro gan Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, gan arī vadās pēc korporatīvās pārvaldības principiem un labās prakses piemēriem, tajā skaitā, ANO definētām labas pārvaldības pazīmēm un ilgtspējīgas attīstības mērķiem,” uzsver uzņēmuma “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus indekss sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Kā norāda Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu, tieši šie uzņēmumi spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.: +371 26411638

E-pasts: [email protected]

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI