SILTUMMEZGLA NOZĪME MĀJAS IEKŠĒJĀ SILTUMAPGĀDĒ

Lielākā daļa pilsētas māju ir aprīkotas ar individuālajiem siltummezgliem un domājams, nevienam vairs nevajag pierādīt to nozīmi, tomēr ne visi izmantot ISm dotās priekšrocības.   Moderns, pilnībā automatizēts ēkas individuālais siltummezgls nodrošinās vairākas priekšrocības –

  • apkures sistēmas regulēšanu, siltumenerģijas lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšanu telpās neatkarīgi no gadalaika;
  • iespēju regulēt apkures un karstā ūdens temperatūras režīmu noteiktam laika posmam izvēlētā temperatūrā;
  • automātiska apkures temperatūras regulēšana atkarība no ārējās gaisa temperatūras;
  • zemāku spiedienu ēkas apkures sistēmā un līdz ar to augstāku drošību lietošanā;
  • racionālu siltumenerģijas izmantošanu.

Tomēr, lai siltummezgls darbotos nevainojami un pilnībā pildītu savas funkcijas ir nepieciešama tā regulāra un profesionāla apkalpošana.  Pirmkārt, tas ļauj precīzi uzstādīt parametrus, lai tiktu lietots tikai tik daudz siltumenerģijas cik nepieciešams katrai konkrētai mājai, otrkārt, profesionāla siltummezgla apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību.

Kā liecina pieredze, mājas, kurās siltummezglu apkalpo sertificētas firmas vai vismaz sertificēti speciālisti, pārsvarā nav sūdzību no iedzīvotājiem un arī siltummezgls darbojas nevainojami. Protams, ir svarīgi, lai dzīvokļos tiktu nodrošināta nepieciešamā temperatūra, bet tas nebūt nenozīmē, ka vairākas reizes dienās ir jāpārregulē siltummezgla parametri.

 

Lielākajā dāļā namu šobrīd ir siltummezgli, kas sastāv no divām daļām – viena ir atbildīga par apkures nodrošināšanu, otra par karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju. Atsevišķi tiek uzskaitīta arī siltumenerģija, kas tiek patērētā apkurei un kas karstajam ūdenim.

 

Siltummezglā ir sensori, kas regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no ārgaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītajiem parametriem. Ja ārā būs sals un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulles siltumenerģijas patēriņš būs lielāks, bet ja būs silts tas samazināsies, bet ja temperatūra būs virs, piemēram, 12 grādiem pēc celsija, tad siltummezgls izslēgsies vispār.

 

Siltuminženieri norāda, ne esot jābrīnās par to, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst vēsāks, siltummezgls palielinās siltumenerģijas padevi.

 

„Liepājas enerģija” kā siltumenerģijas patērētājs un piegādātājs neiejaucas ne siltummezgla, ne siltumskaitītāja darbībā, jo tie ir aprīkoti ar modernu kompjuterizētu sistēmu, kas ļauj ar radiomoduļa palīdzību nolasīt siltumskaitītāja rādījumus no attāluma. Katra mēneša pēdējā dienā tiek apbraukātas visas mājas, kas saņem centralizēto siltumu un ar maza kompjūtera palīdzību tiek fiksēts skaitītāja rādītājs, kas parāda mēneša laikā patērētās siltumenerģijas daudzumu.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI