Tiešie norēķini

SIA “Liepājas enerģija” informē, ka 2014. gada 15. janvārī stājās spēkā grozījumi “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” (turpmāk tekstā Likums).  Pamatojoties uz Likuma pārejas noteikumu 15.punktu uzņēmums ir veicis aprēķinu par rēķinu apkalpošanas izmaksām, nodrošinot tiešo maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas īpašniekiem:

Atbilstoši Likuma pārejas noteikumu 17.punktam, dzīvojamās mājas īpašniekam, kurš 2014. gada 1. maijā par pakalpojumu norēķinās ar pārvaldnieka starpniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizlemj jautājums par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi ar pakalpojuma sniedzēju, un par pieņemto lēmumu rakstveidā  jāpaziņo pārvaldniekam un pakalpojuma sniedzējam divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmums “Liepājas enerģija” aicina:

  • Likumā noteiktajā kārtībā informēt dzīvokļu īpašniekus par rēķinu apkalpošanas izmaksām;
  • Līdz 2015. gada 30. martam iesniegt uzņēmumam “Liepājas enerģija” Likuma pārejas noteikumu 19.punktā minēto informāciju par tām dzīvojamām mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki izlēmuši par labu tiešajiem norēķiniem.

Grozijumi_dzivojamo_maju_parvaldisanas_likuma.pdf

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI