Uzsāk Liepājas termoelektrocentrāles skursteņa daļēju demontāžu

Šodien, 21.augustā, SIA „Energoremonts Rīga” uzsāk Liepājas termoeltrocentrāles skursteņa daļēju demontāžu. Jau informējām, ka SIA „Liepājas enerģija” 22. jūlijā parakstīja līgumu ar SIA „Energoremonts Rīga” par Liepājas termoelektro centrāles (TEC) skursteņa rekonstrukciju. TEC skursteņa rekonstrukcija jāpabeidz līdz šā gada 20. septembrim.

Liepājas termoeltrocentrāles skurstenis bija kļuvis par neatņemamu Liepājas panorāmas sastāvdaļu un bija viens no augstākajiem objektiem pilsētā. 2008. gadā tika veikta TEC skursteņa apsekošana, kuras laikā diemžēl tika konstatēts, ka tas atrodas avārijas stāvoklī un apdraud gan liepājnieku, gan siltuma ražošanas drošību. Ievērojot likumdošanā noteikto kārtību tika izvēlēts uzņēmums, kas veiks TEC skursteņa rekonstrukciju – SIA „Energoremonts Rīga”.

Jau jūlija beigās SIA „Energoremonts Rīga” uzsāka sagatavošanās darbus, lai varētu veikt skursteņa augšējās daļas demontāžu un rekonstruētu skursteni, lai tas apkures sezonas laikā varētu veikt savas funkcijas. Šobrīd ir demontētas platformas un skurstenis ir atbrīvots no tur uzstādītajam ierīcēm. Plānots, ka turpmākajās dienās pakāpeniski tiks demontēta skursteņa augšējā daļa.

Jau iepriekš SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs atzina, ka skursteņa rekonstrukcija ir nepieciešama un uzņēmums ir izvērtējis dažādus priekšlikumus, izvēloties ekonomiski pamatotāko un drošāko variantu. TEC skurstenis tik rekonstruēts un kļūs aptuveni uz pusi īsāks. Tā garums pēc rekonstrukcijas būs 60 metri. Tāpat esot svarīgi, lai darbi noritētu saskaņā ar grafiku, un tiktu pabeigti pirms apkures sezonas sākuma. Rekonstruētais skurstenis ekspluatācijā jānodod līdz šā gada 20.septembrim.

TEC skursteņa rekonstrukcija ir iekļauta šā gadā SIA „Liepājas enerģija” investīciju plānā. Jau informējām, ka šogad ieplānotais investīciju apjoms SIA „Liepājas enerģija” ir 5,8 milj. latu.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI