Uzstādot jaunu konteinera tipa koksnes šķeldas katlumāju, uzņēmums “Liepājas enerģija” šajā apkures sezonā saglabās nemainīgu siltumenerģijas tarifu

Lai izvairītos no nepieciešamības Liepājā paaugstināt siltumenerģijas tarifu 2021./2022. gada apkures sezonā, uzņēmums “Liepājas enerģija” Ģenerāļa Baloža ielā 23A uzstādīs jaunu konteinera tipa katlumāju, siltuma ražošanai izmantojot videi draudzīgu kurināmo – koksnes šķeldu (atjaunīgais dabas resurss). Līdz šim šajā mikrorajonā kā kurināmais tika izmantota dabasgāze.  Ņemot vērā dabasgāzes un citu energoresursu cenu straujo pieaugumu, šāds solis bija ekonomiski izdevīgākais un ilgtspējīgākais.

Katlumājas komplekss ir konteinera tipa ar pilnībā slēgtām šķeldas noliktavām un slēgtiem pelnu konteineriem, līdz ar to vidē neizdalīsies koksnes šķeldas un pelnu putekļi. Pelni no katlu kurtuvēm tiks savākti automātiski slēgtos pelnu konteineros un izvesti aptuveni vienu reizi divās nedēļās atkarībā pēc piepildījuma. Papildus pēc nepieciešamības laboratorijas apstākļos tiks kontrolēts gan koksnes šķeldas mitrums, gan pelnu saturs. Troksnis vidē no katliekārtu kompleksa mehāniskām daļām būs minimāls, nepārsniedzot 60 decibelus. Konteinera tipa katlumāju ražo, piegādās un uzstādīs vietējais ražotājs SIA “STEEL PRO”.

Šobrīd teritorijā norit sagatavošanās darbi un inženierkomunikāciju pārbūve, lai līdz šā gada 1. decembrim varētu uzstādīt šķeldas konteinera tipa katlus ar slēgto šķeldas noliktavu un uzsākt katlu mājas darbu testēšanas režīmā. Tiks uzstādīti divi katlu konteineri ar kopējo jaudu 1,9 MW, katrs pa 0,95 MW. Ar šīs katlumājas saražoto siltumu SIA “Liepājas enerģija” spēs nodrošināt esošos un no jauna pieslēgtos klientus (“Jensen Metal” siltuma pakalpojumu izmantos jau šogad, savukārt koka karkasa māju ražotne Zemgales ielā centralizētās siltumapgādes priekšrocības sāks izmantot 2022. gadā). Turpmāk šajā mikrorajonā līdz 0oC netiks pieslēgtas esošās gāzes iekārtas. Jaunā katlumāja uzņēmuma klientiem nodrošinās karstā ūdens sagatavošanu arī vasaras sezonā.

“Uzstādot jauno katlumāju, tiks palielināts vietējā kurināmā īpatsvars, kas ir īpaši būtiski šajā laikā, kad strauji kāpušas energoresursu cenas, jo pilsētās, kurās pārsvarā izmanto dabasgāzi, tarifi jau ir palielināti. Uzstādot katlumājas kompleksu, uzņēmumam izdosies vēl vairāk samazināt dabasgāzes izmantošanu centralizētās apkures nodrošināšanā, taču pavisam no tās atteikties šobrīd vēl nevarēs. Aizstājot dabasgāzes patēriņu, uzņēmums samazinās CO2 izmešu apjomu pilsētā. Kopējās projektā ieguldītās investīcijas ir nepilns viens miljons eiro,” informē SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Projekta ietvaros tiks sakārtota arī apkārtējā infrastruktūra – piebraucamais grants seguma ceļš, kā arī teritorijā esošie koki pēc iespējas tiks saglabāti, veidojot koku vainagus.

Noslēdzot zemes nomas rezervēšanas līgumu, teritorija tiks izīrēta no Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uz gadu projekta minimālā sastāvā sagatavošanai. Jaunā katlumāja atrodas blakus Karostas Industriālajam parkam, kurā jau divas apstrādes rūpniecības ražotnes strādā, bet vēl divas tiek būvētas. Abas jaunās ražotnes – “Jensen Metal”  un “EB Liepāja” ir devušas priekšroku centralizētai siltumapgādei un ir noslēgušas līgumu ar SIA “Liepājas enerģija” par siltumenerģijas piegādi, novērtējot konkurētspējīgo cenu un kvalitāti.

Jau kopš 2015. gada siltumenerģijas tarifs Liepājā ir 54,95 eiro par MWh plus PVN, kas iedzīvotājiem ir noteikts 12% apmērā.

Uzņēmums, paplašinot sniegto pakalpojumu klāstu, jaunas katlumājas ir gatavs uzstādīt arī citās Dienvidkurzemes pilsētās, nodrošinot videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgu risinājumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob.: +371 26411638, e-pasts: [email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI