2013. gadā attīstībā „Liepājas enerģija” plāno investēt 7.5 milj. latu

SIA „Liepājas enerģija”  šogad  turpinās realizēt Investīciju un attīstības plānu, kura galvenie uzdevumi ir kurināmā diversifikācija, palielinot vietējā, atjaunojamā energoresursa – šķeldas izmantošanu, un pakalpojuma konkurētspējas palielināšana.   Izvirzīto mērķu sasniegšanu nodrošinās investīcijas attīstībā – biomasas katlu katlumājas būvniecība un siltumtrašu rekonstrukcija.

SIA “Liepājas enerģija” dalībnieku sapulces apstiprinātais budžets 2013. gadam nosaka, ka arī šogad uzņēmums turpinās modernizēt siltumenerģijas ražošanu, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas, kas ilgtermiņā nodrošinās stabilu darbību un konkurētspējīgu pakalpojumu.

2013. gada lielākais uzņēmuma projekts ir 30 MW biomasas ūdenssildāmo katlu katlumājas būvniecība. Šobrīd turpinās jaunās stacijas pamatu betonēšana, bet pirmās iekārtas plānots uzstādīt jau šā gada martā. Tas ir jau otrs siltumavots, ko „Liepājas enerģija” būvē ar ES Kohēzijas fonda atbalstu un  kas siltumenerģijas ražošanā izmantos atjaunojamu un videi draudzīgu kurināmo. Stacija ekspluatācijā jānodod līdz 2013.gada 1.novembrim.

Jānis Bērziņš, SIA „Liepājas enerģija” valdes loceklis:

„Jau šobrīd varam piedāvāt patērētājiem konkurētspējīgu pakalpojumu, jo 20% no siltumenerģijas saražojam, izmantojot vietējo energoresursu. Tas ļauj samazināt dabas gāzes cenas kāpuma ietekmi uz siltumenerģijas tarifu. Topošā katlumāja ļaus vēl par 40% palielināt „zaļās” enerģijas īpatsvaru un samazināt gāzes patēriņu.”

Šogad siltuma ražošanas un piegādes uzņēmums „Liepājas enerģija” plāno 30% no visas siltumenenerģijas saražot, izmantojot vietējo kurināmo – šķeldu (2012.gadā ap 6%) un realizēt 8 149 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas, kas saražota no šķeldas (2012.gadā 2 635 MWh). Plānots, ka importētās dabas gāzes patēriņš samazināsies par 33% salīdzinot ar 2012. gadu.

Jānis Bērziņš, SIA „Liepājas enerģija” valdes loceklis:

„Viens no svarīgākajiem šā gada uzdevumiem ir nodrošināt uzņēmuma finansiālo stabilitāti, kas ir svarīgs priekšnoteikums finansējuma piesaistei, kas nepieciešama biomasas katlu katlumājas projekta īstenošanai. To plānojam īstenot izmantojot bankas kredītu, efektīvi ekspluatējot biokoģenerācijas staciju un pārdodot ietaupītās CO2 kvotas.”

Vēl SIA „Liepājas enerģija” šogad plāno uzbūvēt šķeldas noliktavu – nojumi un
pašu spēkiem rekonstruēt 3,5 km siltumtrases, nomainot posmus, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī vai ar lieliem siltuma zudumiem, kā arī izbūvēt  savienojumu   starp autonomo katlu māju Ganību ielā 63/67 un centralizētajiem siltumtīkliem. Šogad  uzņēmums plāno centralizētais siltumapgādes sistēmai izbūvēt pieslēgumus tiem klientiem, kas, izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, ir izteikuši vēlmi saņemt siltumenerģiju no „Liepājas enerģijas”.

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI