SIA “Liepājas enerģija” gatava jaunajai apkures sezonai

SIA “Liepājas enerģija” ir veikusi visus plānotos remontdarbus siltumtīklos un ražošanas iekārtu tehnisko apkopi, kā arī noslēgusi līgumus par šķeldas piegādi jaunajā apkures sezonā, tāpēc klientiem ir iespēja uzsākt jauno apkures sezonu.

Šobrīd apkures sezonu Liepājā ir uzsākušas jau 22 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī virkne privātmāju.

Liepājā apkures sezona ierasti sākas oktobra otrajā pusē, bet jau šobrīd atsevišķi klienti izvēlējušies uzsākt siltumenerģijas pakalpojuma lietošanu. Ēku individuālie siltummezgli ļauj namu iedzīvotājiem siltumenerģijas pakalpojuma lietojumu uzsākt jebkurā sev vēlamākajā laikā lai, iestājoties vēsākiem laikapstākļiem, mājokļos būtu silti un komfortabli. Ēkas individuālajā siltummezglā siltuma padeve jāieregulē tā, lai pie noteiktas ārgaisa temperatūras (piemēram, +12 grādiem) patērētais siltumenerģijas apjoms būtu minimāli nepieciešamais, nodrošinot izvēlēto iekštelpu komforta temperatūru.

Siltummezglu automātika paredz, ka pie augstākas ārgaisa temperatūras (piemēram, virs +12 grādiem) siltummezgls izslēgsies, un siltumenerģija netiks patērēta, bet pie zemākas ārgaisa temperatūras siltumenerģijas patēriņš palielināsies, lai joprojām nodrošinātu iedzīvotāju izvēlēto komforta temperatūru iekštelpās.

Ja ēkas apsilde tiks uzsākta brīdī, kad mājas ārsienas vēl nebūs paguvušas atdzist, patērētās siltumenerģijas apjoms būs mazāks nekā tad, ja apsilde tiks uzsākta tikai tad, kad ēka būs atdzisusi un tās uzsildīšanai būs nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas apjoms. Lēmums par apkures sezonas uzsākšanu nemainīgi ir pašu iedzīvotāju ziņā – lai pieslēgtu apkuri, ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja vai pārstāvja, kurš ir tieši atbildīgs par apkures nodrošināšanu ēkā.

Kopumā vasaras sezonā ir veikti rekonstrukcijas darbi 2,5 kilometru garumā, kā arī centralizētajam siltumtīklam tiek pievienoti 60 jauni objekti. Siltumtīklu izbūves sezona uzsākās 1. aprīlī, lai turpinātu pilnveidot pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un paaugstinātu tās drošību.  Kopumā 2019. gadā uzņēmums investē 1.1 milj. eiro centralizēto siltumtrašu rekonstrukcijās un jauno klientu pieslēgumos ar 4,3 MW kopējo slodzi.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ģirne, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 63425673

Mob. tālr.: +371 26411638

[email protected]

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI