SIA “Liepājas enerģija” izsludina enerģētiskās šķeldas iepirkumu

2014. gadā 65,2% siltumenerģijas SIA “Liepājas enerģija” saražoja izmantojot vietējo, atjaunojamo energoresursu šķeldu. Turpinot izmantot „zaļo” kurināmo, uzņēmums  izsludina kārtējo enerģētiskās šķeldas iepirkuma procedūru, lai apzinātu šķeldas piedāvājumu un cenu. Plānotais kurināmā piegādes laiks ir no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada maijam, nepieciešamais apjoms  aptuveni 221 500 beramo kubikmetru šķeldas.  

Jau 2009. gadā Liepājas enerģija stratēģiski izvēlējās savu attīstību, dodot priekšroku kurināmā dažādošanai. Videi draudzīga kurināmā – koksnes šķeldas izmantošana enerģijas ražošanā tika uzsākta 2012. gada rudenī, kad darbu sāka biokoģenerācijas stacija, bet gadu vēlāk ekspluatācijā nodeva 30 MW biomasas katlumāju. Abi projekti īstenoti ar mērķi mazināt atkarību no dabas gāzes, dažādot kurināmā izvēli un palielināt siltumapgādes sistēmas drošību, kā arī samazināt iedzīvotāju maksājumus par saņemto siltumenerģiju. Šobrīd ar šķeldu, kas ir videi draudzīgs un tepat Latvijā iegūstams energoresurss, uzņēmums aizvieto vismaz 60% no importētās dabas gāzes patēriņa.

Šķeldas iepirkuma apjoms 2015. gadā plānots līdzīgs kā gadu iepriekš, kad uzņēmumu ar šķeldu nodrošināja 16 dažādi piegādātāji. Lai nodrošinātu abu siltumenerģijas avotu veiksmīgu darbību, uzņēmumam gadā būs nepieciešami aptuveni 221 500 beramie kubikmetri šķeldas, ziemas mēnešos maksimālais nepieciešamais šķeldas apjoms var sasniegt pat 40 000 beramo kubikmetru. Ar šādu šķeldas daudzumu uzņēmums gadā aizvietos aptuveni 22 000 t.nm3 importētās dabas gāzes apjoma.

Atjaunojamo energoresursu izmantošanai ir vairākas priekšrocības – pirmkārt, šķelda kā kurināmais ir lētāks, otrkārt, tas palielina ražošanas neatkarību no viena kurināmā veida un tā cenu svārstībām, treškārt, kurināmais ir tepat iegūstams un tā ir iespēja vietējiem mežizstrādes uzņēmumiem attīstīt savu darbību un nodrošināt darbavietas.

Informācija par kurināmās šķeldas iepirkumu publiskota uzņēmuma mājas lapā šeit, kā arī visi esošie un potenciālie piegādātāji atsevišķi informēti. Detalizētāku informāciju par iepirkumu iespējams saņemt:

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI